Direkt till innehållet

Angående kritiken mot Platform24

Ett antal artiklar har publicerats i media under det senaste dygnet, innehållande kritik mot 1177:s digitala lösning för Platform24. Kritiken grundar sig bland annat på en rapport som ännu ej är färdigställd och publicerad och som tagits fram i Västra Götalandsregionen. Platform24 är det företaget som står bakom plattformen som Region Halland idag använder för chatt och videobesök hos vårdcentraler egen regi samt hos ungdomsmottagningen.

När en region upphandlar plattformen ges möjlighet att bygga plattformen utifrån sina egna önskemål. I Region Halland byggdes plattformen exempelvis utan inbyggda stopp i systemet. Det vill säga att när en patient använder chatten har hen alltid möjlighet att komma i kontakt med vårdgivare för att säkerställa att en svårt sjuk patient inte missas.

Att systemet är möjligt att anpassa innebär att regioner kan använda sig av plattformen på olika sätt varför jämförelser kan vara svårt. Gällande den i media nämnda rapporten, så har Region Halland inte tagit del av den då den ännu inte är offentlig. Därför kan inte den kritik som lyfts i medierapporteringen kommenteras ännu. I Region Halland känner vi oss trygga med det val som gjorts när vi arbetar digitalt. Som exempel kan nämnas att av de 40.000 genomförda triageringar i år, som vårdcentralerna genomfört, har endast en avvikelse inkommit som rör just triageringen (första bedömningen). Efter granskning av det ärendet var triageringen korrekt.

Publicerad: 2023-10-06

Senast ändrad: