Direkt till innehållet

Förändrad beställning och hantering av orala antibiotikamixturer på Hallands sjukhus Halmstad

Öppenvårdsapoteket, Apoteket Berguven, på Hallands sjukhus Halmstad har sagt upp det avtal som funnits med Region Halland om att tillhandahålla beredning av antibiotikamixturer. Provtagningen Hallands sjukhus Halmstad (Klinisk kemi) kommer att ta över uppdraget vilket leder till att beställningar och avhämtning kommer att ske på annat sätt med start 1 mars 2024. I samband med förändringen har det också genomförts förenklingar av beställningsförfarandet och en samordning av sortimentet.

Många antibiotikamixtur har krav på att beredning ska ske under översyn av farmaceut och bereds därför normalt på apotek innan utlämnande. Eftersom de flesta antibiotikamixturer har kort hållbarhet i färdigberett skick krävs dock särskild hantering vid användning av orala mixturer inom slutenvården för att säkra tillgängligheten och minimera kassationer.

Ett utvalt sortiment av oblandade antibiotikamixturer lagerhålls därför lokalt och verksamheter inom Hallands sjukhus respektive Psykiatrin Halland kan beställas en färdigberedd mixtur från särskilt utsedda beredande enheter. Tidigare har detta delats mellan Apoteket Berguven och Avdelning 63, men från och med 1 mars 2024 övergår Berguvens ansvar till Provtagningen på Hallands sjukhus Halmstad.

Nytt beställningsförfarande

Observera att ingen beställningsblankett längre ska skickas i förväg vid beställning. Kontakta beredande enhet via telefon och lämna beställning.

För beställning kontaktas:

  • Måndag-torsdag kl. 7.15-15.15 och fredag 7.15-11.45 Provtagningen på telefonnummer: 035 – 13 18 07
  • Övrig tid Avdelning 63 på telefonnummer: 035 – 13 11 63

Ta gärna hänsyn till att arbetsbelastningen på Provtagningen är som högst på morgonen. Önskvärt är att beställningar läggs efter kl 9.15 i fall som inte är brådskande.

Förändrad avhämtning

Avhämtning av färdigberedd mixtur görs på respektive beredande enhet och sker enligt överenskommelse med den beredande enheten.
Provtagningen ligger på entréplan i Klockhuset, målpunkt M.

Avhämtning kan göras av all personal (inte enbart legitimerad). Den som hämtar ska kunna bekräfta vad som beställts och vilken enhet som lagt beställningen, detta dokumenteras. SITHS-kort bör medföras.

Sortiment

De mixturer som tillhandahålls på Hallands sjukhus Halmstad är:

Substans Läkemedelsnamn (exempel) Styrka
amoxicillin Amimox 100 mg/ml
amoxicillin + klavulansyra Spektramox 50 mg/ml + 13 mg/ml
cefadroxil Cefadroxil 100 mg/ml
cefixim Suprax / InfectoOpticef 100 mg/5 ml
ciprofloxacin Ciproxin 100 mg/ml
erytromycin Ery-Max 100 mg/ml
fenoximetylpenicillin Kåvepenin 100 mg/ml
  Kåvepenin droppar 250 mg/ml
flukloxacillin Heracillin 50 mg/ml
flukonazol Diflucan 10 mg/ml
  Diflucan 40 mg/ml
klindamycin Dalacin 15 mg/ml
oseltamivir Tamiflu 6 mg/ml

Frågor

Vid eventuella frågor kring förändringen kontakta Läkemedelsenheten HSH, 035-(1) 319 49 eller hsh.lakemedelsenheten@regionhalland.se

 

 

 

Publicerad: 2024-02-28

Senast ändrad: