Direkt till innehållet

Forskningsbokslut för 2019 klart

Nu kan du ta del av rapporten ”Forskningsbokslut för Region Halland 2019”.

​Bokslutet för 2019 visar att Region Halland vidhåller sin forskningsproduktion av veten­skapligt arbete i jämförelse med de senaste åren. Region Halland har totalt 114 forsk­ningsutbildade medarbetare i olika professioner.

Under 2019 disputerade rekordmånga medarbetare (8 st) och totalt publicerades 94 vetenskapligt granskade artiklar författade av medarbetare i Regionen.

Läs rapporten här.

Kontakt: Anders Holmén, utredare
Regionkontoret, Hälso-och sjukvård FoU

Publicerad: 2020-06-08

Senast ändrad: