Direkt till innehållet

Ferritin – justerade referensintervall

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 200518

Förändring fr.o.m vecka 22 2020

Ferritin – justerade referensintervall
Referensintervallen för ferritin justeras för att överensstämma med vad som anges i referensintervallstudier. Efter förändringen ser referensintervallen ut på följande sätt:

P-Ferritin
Kvinnor: 0-1 mån: 110 -735 µg/L
2-6 mån: 20 – 440 µg/L
7 mån-14 år: 15 – 125 µg/L
15-49 år: 15 – 150 µg/L
>49 år: 15 – 300 µg/L
Män: 0-1 mån: 80 – 700 µg/L
2-6 mån: 15 – 270 µg/L
7 mån-14 år:  15 – 70 µg/L
15 år: 15 – 90 µg/L
16 år: 15 – 130 µg/L
17 år: 20 – 160 µg/L
>17 år: 30 – 400 µg/L

Referensvärden presenteras som 2.5 och 97.5 percentiler och är avrundade. För barn 0 – 12 månader är referensvärden baserade främst på data framtagna i Halland. Observera att angivna intervall är referensintervall och inte beslutsgränser. Sensitiviteten för att upptäcka järnbrist vid den nedre referensintervallsgränsen för ferritin kan enligt litteraturuppgifter vara så låg som 50 %.
Referensintervall för kvinnor skiljer sig mellan pre- och postmenopausala och tidpunkten för menopaus har godtyckligt satts till 50 års ålder.

Vid bedömning av ferritinresultat bör eventuell påverkan från akutfasrespons vara känd exv. genom beställning av ett samtidigt CRP. Ferritin påverkas av akutfasrespons även vid låga nivåer av CRP, och vid samtidig inflammation kan ferritinnivåer mellan 30 – 200 µg/L fortfarande vara förenliga med järnbrist. Alternativa järnstatusmarkörer kan då vara en hjälp vid bedömning.

Vid frågor kontakta:
Sjukhuskemist Marie Larsson
Marie.S.Larsson@regionhalland.se
Tfn 0340-48 14 27

Publicerad: 2020-05-18

Senast ändrad: