Direkt till innehållet

1177 för vårdpersonal – ny webbplats

Webbplatsen Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK) byter namn och blir 1177 för vårdpersonal i juni.

I den första versionen av 1177 för vårdpersonal flyttar de nationella kunskapsstöden på www.nationelltklinisktkunskapsstod.se till den nya webbplatsen www.vardpersonal.1177.se som släpps i juni.

Kunskapsstöden fortsätter att produceras inom Nationellt system för kunskapsstyrning. På 1177 för vårdpersonal kommer det även att finnas information och länkar till kunskapsstöd, som Vårdhandboken, Rikshandboken i barnhälsovård och Nationella vård- och insatsprogram för psykisk hälsa (VIP).

1177 fortsätter att vara en samlingsplats för både invånare, patienter, närstående och medarbetare i vård och omsorg.

Information och frågor och svar om 1177 för vårdpersonal

Skärmbild över den nya webbplatsen 1177 för vårdgivare

Kontaktperson

Susanne Johansson, hälso- och sjukvårdsstrateg  Susanne.L.Johansson@regionhalland.se

Publicerad: 2024-06-07

Senast ändrad: