Direkt till innehållet

Hallandskatalogen

Region Halland, privata vårdgivare i Halland samt de halländska kommunerna använder den lokala katalogtjänsten Hallandskatalogen för att administrera information i den nationella HSA-katalogen.

Region Halland använder Hallandskatalogen bland annat för att skapa konton i nätverket och att tilldela behörigheter till lokala system.

En hög informationskvalitet i Hallandskatalogen är idag avgörande för att många system och tjänster ska fungera.

Lär dig mer om Hallandskatalogen:

Hallandskatalogen på tio minuter – Bildspel

Nyheter

Här hittar du nyheter från HAK.

Logga in

(Sätt i ditt SITHS-kort först)

Region Halland och privata vårdgivare 

Hallands kommuner

Hallandskatalogen (läsa)

Support och hjälp

När du behöver hjälp i Hallandskatalogen använder du menyvalet ”Hjälp” uppe till höger i katalogen. Där hittar du bland annat länk till Servicedesk, Hallandskatalogens guider i SjälvStudier och checklistan för kataloguppdaterare.

Kontakta HAK-ansvarig

I varje förvaltning finns minst en person med ett mer övergripande uppdrag i Hallandskatalogen.

Kontaktuppgifter till HAK-ansvariga.

Utbildning

Utbildningar för administratörer i Hallandskatalogen publiceras löpande i Kompetensportalen. Här hittar du tillgängliga utbildningar just nu:

Grundutbildning

Fortsättningsutbildning

Rutiner och blanketter

Rutiner

Hallandskatalogen

Namnsättning Region Halland (endast intern)

Mottagningarnas hemsida på www.1177.se

Blanketter

Person med skyddade personuppgifter

Beslut om ny vårdenhet

Blanketter skickas till:

Hallandskatalogen, Magnus Öberg eller Karoline Koinberg

IT-service

Box 517

301 80 Halmstad

Nationella HSA-katalogen

HSA Nationell katalogtjänst är en nationell elektronisk katalog som innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om personer, funktioner och enheter i Sveriges kommuner, landsting och privata vårdgivare.

Informationen i HSA används av många olika tjänster och utgör ett viktigt underlag för behörighetsstyrning, säkerhetslösningar samt för sök- och jämförelsetjänster i hälso- och sjukvården i Sverige.

Här kan du hitta verksamheter och kollegor över hela landet:

Sök i HSA (sjunet)

Att vara ansluten till HSA är en förutsättning för att använda till exempel Pascal, NPÖ, Webcert och e-tjänster och kontaktkort på 1177.se. Antalet tjänster som använder HSA ökar hela tiden.

Läs mer om HSA-katalogen och andra nationella tjänster på Ineras hemsida.

Ansluta till Hallandskatalogen och HSA

Alla juridiska personer som bedriver vård- och omsorgsverksamhet i Sverige kan ansluta till HSA, antingen direkt eller via en tredjepartsanslutning.

Region Halland erbjuder privata vårdgivare som bedriver sin verksamhet i Halland och har vårdavtal med Region Halland att tredjepartsansluta till HSA via regionens lokala katalog, Hallandskatalogen. Detta erbjudande gäller även Hallands 6 kommuner.

Det finns privata HSA-ombud som erbjuder tredjepartsanslutning till HSA på samma sätt som Region Halland.

Detta kan du också läsa mer om på Ineras hemsida.

 

Senast ändrad: