Direkt till innehållet

Intyg – covidbevis

Covidbevis bygger på ett samarbete mellan EU-länderna i syfte att underlätta resor inom EU. Covidbeviset är enhetligt utformat, men e-tjänsten har olika namn i varje land. I Sverige heter det Covidbevis och i EU kallas det ”EU Digital COVID Certificate”.

Covidbevis kan användas som bevis för vaccination, eller, för den som inte är vaccinerad, som bevis på tillfrisknande eller negativt covid-19-test.

Frågor om covidbevis från invånare - guida till eHälsomyndigheten

Mer information om covidbeviset finns på eHälsomyndighetens webbplats. Där finns också kontaktuppgifter om invånare har andra frågor om covidbeviset.

Covidbevis efter vaccination

Alla som vaccinerat sig kan hämta ut ett vaccinationsbevis.

Invånare som saknar svenskt personnummer

Invånare som har reservnummer och har fått sin senaste vaccinationsdos i Halland kan beställa vaccinationsbevis genom att ringa 010-476 19 35 (vaccinationsbokningen) och välja vaccinationsbevis.

Invånaren behöver då ha sitt reservnummer tillgängligt och datum för senaste dos i Halland. Hen behöver även en adress som vaccinationsbeviset kan skickas till som ett rekommenderat brev. Giltig legitimation krävs för att hämta ut beviset.

Hantera en felregistrering i covidbeviset efter vaccination

Karta och instruktion för hur processen vid felregistreringar ska gå till

Covidbevis på tillfrisknande

Rutin Tillfrisknandebevis covid-19

Under vissa förutsättningar har invånare rätt att på begäran få utfärdat ett ”Tillfrisknandebevis”. Vårdgivaren är skyldig att intyga att kraven är uppfyllda och därefter utfärdar eHälsomyndigheten tillfrisknandebeviset. Följande krav gäller:

 • Det ska finnas ett positivt NAAT-test (PCR-test) för covid-19.
 • Testet ska ha utförts i Sverige.
 • Testet ska vara utfört av hälso- och sjukvårdspersonal eller kvalificerad testningspersonal. Testresultat från självprovtagning är ej giltigt.
 • Tillfrisknandebeviset kan utfärdas tidigast från 11 dagen och innan 180 dagar efter provresultatdatum.
 • Person som begär tillfrisknandebevis måste ha fyllt 16 år och ha svenskt personnummer.

Invånare i Halland hänvisas till e-tjänst på www.1177.se/Halland/resa-covid-19.

Om någon invånare kontaktar vården och begär att få tillfriskandebevis utfärdat gäller följande:

 1. Fråga om invånaren vet om det positiva testet har utförts av vården eller om det är ett test från Självprovtagning covid-19?

  a. Om det är test från ”Självprovtagning” informera att resultatet från sådant test inte får användas som underlag för att utfärda tillfrisknandebevis.

  b. Om invånaren trots att det bara finns testresultat från ”Självprovtagning” ändå önskar att få ett intyg utfärdat får denne hänvisas till sin vårdcentral. (Obs att Region Halland inte kan garantera att intyget är giltigt att använda i alla sammanhang och att invånaren får betala för att få sådant intyg utfärdat.)

 2. Har testet utförts av en vårdgivare i Halland eller av vårdgivare i annan region? Om testet har utförts av vårdgivare i annan region måste invånaren hänvisas till den regionen/vårdgivaren.
 3. Om person som begär tillfrisknandebevis är under 16 år eller saknar svenskt personnummer kan inget bevis utfärdas. Personen får då hänvisas till sin vårdcentral för att få ett intyg utfärdat. (Obs att Region Halland inte kan garantera att intyget är giltigt att använda i alla sammanhang och att invånaren får betala för att få sådant intyg utfärdat.)
 4. Om test har utförts av vårdpersonal hos Region Halland eller offentligt finansierad vårdgivare verksam i Halland ska invånaren hänvisas till e-tjänsten på www.1177.se/Halland/resa-covid-19

Om invånaren trots att det bara finns testresultat från Självprovtagning covid-19 ändå önskar att få ett intyg på positivt PCR-prov utfärdat:

Intyg om tidigare positivt PCR-test från Självprovtagningen  - 275 kr,  se mall om tidigare positivt prov (utskickat via e-post)

Om prov tagits på självprovtagningen (pandemimottagningen) så får invånaren vända sig till sin listade vårdcentral för intyg. (Om man som vårdgivare vill komma åt tidigare positivt provsvar så finns journaltext i VAS från Smittspårningsenheten/pandemimottagningen som verifierar provtagning. Provsvar finns i labblista i VAS för prover tagna inom sjukvården eller sedan maj 2021 för självprovtagna i södra Halland).

Covidbevis med negativt covid-19-test för resa

Information om ett nytaget negativt covidtest visas i det EU-gemensamma Covidbevis om det är taget av någon av de privata aktörer som integrerat sitt journalsystem mot e-hälsomyndighetens system för covidbevis.  På e-hälsomyndighetens webbplats finns mer information och vilka vårdgivare i Halland som mot betalning erbjuder denna tjänst. Guida gärna invånare som har behov av provtagning och intyg inför resor dit.

Region Halland (och övriga regioner) planerar i nuläget inte den integration som krävs för att VAS m fl system ska kunna ansluta till tjänsten. Det innebär att nytaget negativt prov utfört inom Region Halland inte visas i Covidbeviset.

Det kan ändå finnas invånare som önskar pappersintyg. Det är då viktigt att säkerställa att invånaren har kontrollerat vad som krävs för sin resa innan provtagning genomförs och intyg skrivs. Pappersintyg accepteras  många gånger inte av researrangörer och i gränskontroller. Reseintyg kan utfärdas med antingen PCR-analys eller antigen-analys. Det är upp till invånaren att säkerställa att den analysmetod som används är godkänd för reseintyg i det aktuella landet. Invånaren debiteras för intyget, se avgiftshandboken, enkelt intyg. Utförs provtagning ska även stickavgift och analys debiteras.

Senast ändrad: