Direkt till innehållet

Vårdhygien – Covid-19

Regionövergripande riktlinje

Coronaviruset SARS-CoV-2, covid-19 - Handläggning av misstänkta och bekräftade fall, regionövergipande riktlinje

Observera att riktlinjen uppdateras ofta, se till att du har den senaste versionen.

Kommunal vård och omsorg samt privat aktör med kommunalt uppdrag

Arbetar du inom kommunal vård och omsorg eller är privat aktör med kommunalt uppdrag finns samlad information på sidorna: kommunal vård och omsorg samt privat aktör med kommunalt uppdrag.

Där hittar du bland annat, vårdriktlinjer för ordinärt och särskilt boende, åtgärder för att minska smittspridning, information om skyddsutrustning och relevanta utbildningar.

Basala hygienrutiner - grunden för att förebygga smitta

Rutiner kring basal hygien är grunden till att förebygga smittspridning och vårdrelaterade infektioner. Det handlar om handhygien och användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder.

Här kan du läsa mer om: Basala hygienrutiner och klädregler

Utbildningar i basala hygienrutiner

Det finns två webbaserade utbildningar om basala hygienrutiner och patientnära städning i Region Hallands kompetensportal, de rekommenderas av Vårdhygien Halland.

När du kommer in på sidan i kompetensportalen, klicka på länken allra längst ner på sidan, "gå till kursen". (Ingen inloggning behövs.)

Utbildning (30 minuter): Basala hygienrutiner

Utbildning (10 min): Patientnära städning

Munskydd och visir –tillfälliga rekommendationer

Rutin: Anpassning av smittskyddsåtgärder under pandemi avseende munskydd och visir inom vård och omsorg

Information om skyddsutrustning

Vårdhygien samlar på en sida de rekommendationerna om skyddsutrustning för vård- och omsorgspersonal som är aktuella för att undvika smittspridning av covid-19 och andra virus och bakterier. På sidan finns även frågor och svar om provtagning och smittspridning.

Materialet innehåller bland annat:

  • filmer som beskriver basala hygienrutiner, klädregler samt hur skyddsutrustning tas på och av på säkrast sätt och vilken skyddsutrustning som ska användas beroende på vårdmoment
  • affisch om hur skyddsutrustning tas på och av vid misstänkt eller konstaterad covid-19
  • dokument som visar vilken skyddsutrustning som används i olika vårdmoment
  • information och instruktion om andningsskydd
  • säker användning av munskydd
  • instruktion inför användning och rengöring av visir
  • frågor och svar om smittspridning, provtagning och skyddsutrustning
  • tillfälliga rekommendationer

Gå till sidan om Covid-19 skyddsutrustning

Gå till sidan om Covid-19 smittspårning

Senast ändrad: