Direkt till innehållet

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

På denna sida hittar du information och stöd om hälso- och sjukvårdens hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete.

I arbetet ingår att stödja människor att göra hälsosamma val och ta ansvar för sin egen hälsa. Sjukdomsförebyggande insatser ska vara en del av alla vård- och behandlingsprocesser, och det hälsofrämjande förhållningssättet i samtalet med patienten är ett viktigt redskap.

Nationella riktlinjer

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor innehåller åtgärder för att stödja förändring av tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Åtgärderna gäller barn, unga och vuxna, inför operation, vid graviditet, vid amning, när man är förälder samt vid ett antal tillstånd eller situationer där det föreligger särskild risk som biomedicinska förändringar, sjukdomar, funktionsnedsättningar och social sårbarhet.

De nationella riktlinjerna utgör tillsammans med regionala terapirekommendationer grunden för arbetet. Som stöd och vägledning för all personal finns en regional vårdriktlinje, se länk under Dokument och länkar.

Kompetensutveckling och annat stöd

Kompetensutveckling erbjuds regelbundet. Arbetet ska dokumenteras strukturerat i VAS eller motsvarande i annat journalsystem. Lathund för dokumentation och andra relevanta broschyrer och affischer finns för beställning och nedladdning hittar du i Brochyrbeställningen, se länk under Dokument och länkar.

Dokument och länkar

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor (Socialstyrelsen)

Terapirekommendationer Region Halland

Vårdriktlinje Region Halland – Sjukdomsförebyggande metoder och levnadsvanor

Broschyrbeställning – Se rubriken levnadsvanor

Stöd i arbetet – Nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård

 

 

 

Senast ändrad: