Direkt till innehållet

Information från Smittskydd 

Folkhälsomyndigheten har gjort vissa justeringar av hur smittsamhet vid covid-19 bedöms för olika grupper. Om man är vaccinerad eller ej påverkar inte längre hur länge man ska stanna hemma vid covid-19. Vårdpersonal ska alltså vara hemma minst 5 dagar vid covid-19 oavsett vaccinationsstatus. Man kan återgå till jobb/skola med mera vid mer än 1 dygns feberfrihet och påtaglig allmänförbättring.
 
Smittfrihetsbedömningen framgår i sista avsnittet i Förebyggande åtgärder och rekommendationer kring smittspårning av covid-19 inom vård och omsorg (folkhalsomyndigheten.se) samt i Smittskyddsbladet ”Covid-19, Läkarinformation” där bra och överskådlig tabell finns på sista sidan (hittas via Smittskyddsblad – Smittskyddsläkarföreningen (slf.se))
På vårdgivarwebben finns liksom tidigare flödesschemat Smittspårning av personal i vård- och omsorgslokaler som utsatts för covid-19 som hjälp till hur man ska agera i olika situationer som vård- och omsorgspersonal.

Publicerad: 2022-11-24

Senast ändrad: