Direkt till innehållet

Kontaktuppgifter till koordinatorer

Kontaktuppgifter till koordinatorer för de olika standardvårdförloppen i Region Halland

Akut myeloisk leukemi, akuta leukemier

Halmstad:

Hematologkonsult, växelnr: 035-13 10 00, Fax: 035-13 15 55

Varberg: Fax: 0340-48 04 98

Bröstcancer

Halmstad:

Jenny Nolenstam, 035-13 46 35, Fax: 035-13 12 23

Varberg:

Mia Wallberg, 0340-48 19 41, Fax: 0340-844 37

Mammografi:

Annika Bengtsson, 035-13 13 27, Fax: 035-13 13 58

Buksarkom

Kristina Ottosson, 035-13 12 09, Fax: 035-13 11 74

Ann-Charlotte Larsson, 0340-48 18 68

Bukspottkörtel-, lever-, och gallblåsecancer

Ann-Charlotte Larsson, 0340-48 18 68, Fax: 0340-844 37

HCC-Levercancer Halmstad:

Elin Redinius, 035-13 16 77, Fax: 035-13 15 46

Helena Larsson, 035-14 77 46, Fax: 035-13 12 23

Cancer med okänd primärtumör (CUP)

Kristina Ottosson, 035-13 12 09, Fax: 035-13 11 74

Gynekologisk cancer (livmoderhals-, livmoderkropps-, äggstocks- och vulvacancer)

Kungsbacka:

Ros-Marie Haraldsson 0300-56 55 66, Annika Svensson, 0300-56 55 24, Fax till mottagningen: 0300-56 53 83

Halmstad:

Annalena Gannetoft, 035-13 42 32, Fax: 035-13 66 28

Varberg:

Lotti Källman, 0340-48 10 70, Fax: 0340-67 92 58

Hjärntumörer

Halmstad:

Lotta Olsson, 035-13 16 56, Fax: 035-18 65 22

Varberg:

Malin Olsson, 0340-48 13 20, Fax: 0340-67 59 07

Hudmelanom

HS Hud Halmstad/Varberg:

Sandra Johansson 035-13 16 06 eller 073-40 11 510

Hallandskustens Hudmottagning Kungsbacka/Varberg:

Camilla Björlin 0300-711 45

Tudorkliniken specialistmottagning hud, Halmstad:

035-26 06 146

HS Kirurgen Halmstad:

Jenny Nolenstam 035-13 46 35 eller 035-17 28 10

HS Kirurgen Varberg:

Helena Andersson 0340-48 19 07 eller 0340-48 18 68

HS Öron-, näs- och halskliniken:

Lena Rydberg 035-14 77 70

Huvud-/halscancer

Kungsbacka:

Anna Frödin Ståhl, 0300-56 54 60, Fax: 0300-56 53 01

Halmstad och Varberg:

Lena Rydberg, 035-14 77 70, Fax: 035-13 14 97

Lungcancer

Halmstad:

Åsa Robertsson, 035-13 19 98, Fax 035-13 15 65

Rebecca Hodel, 035-13 19 98, Fax 035-13 15 65

Margareta Pettersson, 035-13 15 70, Fax 035-13 15 65

Lymfom, KLL och myelom

Halmstad:

Helén Nilsson-Pålsson, 035-131177, Fax: 035-13 15 55

Varberg:

Eva-Lisa Larsson 0340-48 16 90

Josefine Svensson 0340-48 16 90

Matstrups-/magsäckscancer

Ann-Charlotte Larsson, 0340-48 18 68, Fax: 0340-84437

Helena Larsson, 035-14 77 46, Fax: 035-13 12 23

Neuroendokrina buktumörer inkl. binjurecancer

Kristina Ottosson, 035-13 12 09, Fax: 035-13 11 74

Skelett- och mjukdelssarkom

Halmstad:

Marie Sandberg-Efvergren, 035-13 12 82

Maria Perby, 035-13 13 86, Fax: 035-131226

Varberg:

Lilian Netterberg, 0340-48 15 51, Fax: 0340-48 18 36

Sköldkörtelcancer

Halmstad:

Ulrika Holgerson 035-13 12 12, Fax: 035-13 12 23

Varberg:

Ann- Charlotte Larsson, 0340-48 18 68, Fax: 0340-844 37

Tjock- och ändtarmscancer, analcancer

Kungsbacka:

Charlotta Jensäter, 0300-56 55 57, 0300-56 54 23, Fax: 0300-56 54 15

Halmstad:

Helena Larsson, 035-14 77 46, Fax: 035-13 12 23

Varberg:

Ann-Charlotte Larsson, 0340-48 18 68, Fax: 0340-844 37

Urologisk cancer, urotelial, prostata, testikel, penis och njure

Kungsbacka:

Lena Karevi 0300-56 51 91, Fax: 0300-56 54 15

Prostata Halmstad/Varberg:

Lena Appelin 0340-66 27 79, Fax:0340-844 37

Urinblåsa Halmstad/Varberg:

Sofie Andersson 0340-48 10 42, Fax: 0340-48 18 39

Testikel, penis och njure Halmstad/Varberg:

Barbro Tilling 0340-48 10 50, Fax: 0340-844 37

Klinisk patologi och cytologi

Eleonora Bruhn 035-14 78 15

Röntgen

Kungsbacka: 0300- 56 54 27

Halmstad: Emma Alsén, 035-13 13 09

Varberg: 0340-48 12 49

Senast ändrad: