Direkt till innehållet

Kontaktuppgifter till koordinatorer

Kontaktuppgifter till koordinatorer för de olika standardvårdförloppen i Region Halland

Akut myeloisk leukemi, akuta leukemier

Halmstad:

Hematologkonsult, växelnr: 035-13 10 00, Fax: 035-13 15 55

Varberg: Fax: 0340-48 04 98

Bröstcancer

Halmstad:

Jenny Nolenstam, 035-13 46 35, Fax: 035-13 12 23

Varberg:

Mia Wallberg, 0340-48 19 41, Fax: 0340-844 37

Mammografi:

Annika Bengtsson, 035-13 13 27, Fax: 035-13 13 58

Buksarkom

Kristina Ottosson, 035-13 12 09, Fax: 035-13 11 74

Ann-Charlotte Larsson, 0340-48 18 68

Bukspottkörtel-, lever-, och gallblåsecancer

Ann-Charlotte Larsson, 0340-48 18 68, Fax: 0340-844 37

Cancer med okänd primärtumör (CUP)

Kristina Ottosson, 035-13 12 09, Fax: 035-13 11 74

Gynekologisk cancer (livmoderhals-, livmoderkropps-, äggstocks- och vulvacancer)

Kungsbacka:

Maria Kinn 0300-56 55 66, Annika Svensson 0300-56 55 24, Fax till mottagningen: 0300-56 53 83

Halmstad:

Linda Fälth och Sara Örmgård, 035-13 42 32, Fax: 010 4891448

Varberg:

Lotti Källman, 0340-48 10 70, Fax: 0340-67 92 58

Hjärntumörer

Halmstad:

Jenny Nordin, 035-13 16 56, Fax: 035-18 65 22

Varberg:

Malin Olsson, 0340-48 13 20, Fax: 0340-67 59 07

Hudmelanom

HS Hud Halmstad/Varberg:

Sandra Johansson, 035-13 16 06, fax: 010-4861470

Hallandskustens Hudmottagning Kungsbacka/Varberg:

Camilla Björlin, 0300-711 45

Kungsbacka hudläkarmottagning:

Camilla Gustafsson 0733-37 13 12

Marica Persborn 0733-37 13 12

Tudorkliniken specialistmottagning hud, Halmstad:

035-26 06 146

HS Kirurgen Halmstad:

Jenny Nolenstam, 035-13 46 35 eller 035-17 28 10

HS Kirurgen Varberg:

Helena Andersson, 0340-48 19 07 eller 0340-48 18 68

HS Öron-, näs- och halskliniken:

Lena Rydberg, 035-14 77 70

Huvud-/halscancer

Kungsbacka:

Malin Fermstad, Tel.: 0300-565284,  Fax : 010-489 19 68

Halmstad och Varberg:

Lena Rydberg, Tel.: 035-14 77 70, Fax: 035-13 14 97

Lungcancer

Halmstad:

Åsa Robertsson, 035-13 41 39, Fax 010-228 67 53

Rebecca Hodel, 035-13 41 39, Fax 010-228 67 533

Frida Meldergren, 035-13 41 39, Fax 010-228 67 53

Anna-Lena Strandberg, 035-13 19 02, Fax 010-228 67 53

Lymfom, KLL och myelom

Halmstad:

Kajsa Smith och Susanne Lord, 035-174544, Fax: 010 489 14 16

Varberg:

0340-48 16 90

Matstrups-/magsäckscancer

Ann-Charlotte Larsson, 0340-48 18 68, Fax: 0340-84437

Ann-Catrine Olsson, 0300-56 51 18

Neuroendokrina buktumörer inkl. binjurecancer

Kristina Ottosson, 035-13 12 09, Fax: 035-13 11 74

Skelett- och mjukdelssarkom

Halmstad:

Maria Perby 035-13 13 96 Fax: 035-13 12 26

Emmy Nilsson 035-13 10 77 Fax: 035-13 12 26

Varberg:

Miriam Sund 0340-48 16 30 Fax: 0340-48 18 36

Sköldkörtelcancer

Halmstad:

Ulrika Holgerson, 035-13 12 12, Fax: 035-13 12 23

Varberg:

Ann- Charlotte Larsson, 0340-48 18 68, Fax: 0340-844 37

Tjock- och ändtarmscancer, analcancer

Kungsbacka:

Ann-Catrine Olsson, 0300-565118,  Fax: 0300-56 54 15

Halmstad:

Helena Larsson, 035-14 77 46, Fax: 035-70 401

Varberg:

Ann-Charlotte Larsson, 0340-48 18 68, Fax: 0340-844 37

Urologisk cancer, urotelial, prostata, testikel, penis och njure

Kungsbacka:

Lena Karevi, 0300-56 51 91, Fax: 0300-196 96

Prostata Halmstad:

Mandy Lutter, 035-13 49 37, Fax 035-13 49 43

Prostata Varberg:

Lena Appelin, 0340-66 27 79, Fax:0340-844 37

Urinblåsa Halmstad/Varberg:

Carolina Sjöberg, Varberg, 0340-48 11 30, Fax: 0340-48 18 39

Christin Helmersson, Halmstad, 035-17 28 48

Testikel, penis och njure Halmstad/Varberg:

Barbro Tilling, 0340-48 10 50, Fax: 0340-844 37

Klinisk patologi och cytologi

Eleonora Bruhn, 035-14 78 15

Röntgen

Kungsbacka: 0300- 56 54 27

Halmstad: Emma Alsén, 035-13 13 09

Varberg: 0340-48 12 49Senast ändrad: