Direkt till innehållet

Skelett- och mjukdelssarkom

Skelett- och mjukdelssarkom (nationelltklinisktkunskapsstod.se)

Barn och unga under 18 år: Vid misstanke om mjukdels- eller skelettumör (oavsett lokalisation), kontakta närmaste sarkomcentrum och/eller barnonkologiska klinik redan samma dag för skyndsam vidare utredning.

Observera att misstänkta sarkom endast ska biopseras på sarkomcentrum.

Remiss

Remiss skickas till ortopedmottagningen.

Remisskod i VAS: Halmstad: hsorthstd , Varberg: hsortvbg

Märk remissen med SVF i remissorsaksfältet

Koordinatorer

Halmstad: Marie Sandberg-Efvergren: 035-13 12 82, Josefin Svensson: 035-13 13 86, fax: 035-13 12 26

Varberg: Eva Staaf: 0340-481633, Charina Andersen: 0340-481862, reception: 0340-481657, fax: 0340-18837.

Patientinformation

Informera om:

  • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
  • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
  • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
  • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.Senast ändrad: