Direkt till innehållet

Skelett- och mjukdelssarkom

Barn och unga under 18 år: Vid misstanke om mjukdels- eller skelettumör (oavsett lokalisation), kontakta närmaste sarkomcentrum och/eller barnonkologiska klinik redan samma dag för skyndsam vidare utredning.

Följande kan föranleda misstanke om skelettsarkom (för symtom på mjukdelssarkom, se välgrundad misstanke nedan):

 • djup, bestående skelettsmärta utan annan uppenbar förklaring
 • ensidig svullnad eller vilovärk som kan härledas till skelettet och utan annan uppenbar förklaring
 • palpabel resistens i skelettet

Vid misstanke ska patienten remitteras till konventionell röntgenundersökning. Svaret ska skyndsamt tas om hand.

Det är önskvärt att det finns ett nytaget kreateninvärde (inte äldre än 1 vecka) inför röntgen.

Om undersökningen ger välgrundad misstanke ska patienten remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Om den är invändningsfri ska patienten informeras om att oförändrade symtom efter 1–2 månader bör föranleda en ny bedömning.

Välgrundad misstanke om mjukdelssarkom föreligger vid ett eller flera av följande:

 • en resistens som uppvisar ett av följande två kliniska fynd:

  • storlek över 5 cm
  • lokalisering under muskelfascian (ej ruckbar vid spänd muskulatur), oavsett storlek

 • fynd vid bilddiagnostik som ger misstanke om mjukdelssarkom
 • vävnadsbundet diagnostiskt fynd (histopatologiskt, cytologiskt eller molekylärpatologiskt) som ger misstanke om malign mesenkymal tumör

Välgrundad misstanke om skelettsarkom föreligger vid ett eller flera av följande:

 • fynd vid bilddiagnostik som ger misstanke om skelettsarkom

  misstanke om patologisk fraktur utan uppenbar orsak

 • vävnadsbundet diagnostiskt fynd (histopatologiskt, cytologiskt eller molekylärpatologiskt) som ger misstanke om malign mesenkymal tumör

Observera att misstänkta sarkom enligt ovan endast ska biopseras på sarkomcentrum!

Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

Remiss

Remiss skickas till ortopedmottagningen.

Remisskod i VAS: Halmstad: hsorthstd , Varberg: hsortvbg

Märk remissen med SVF i remissorsaksfältet

Koordinatorer

Halmstad: Marie Sandberg-Efvergren: 035-13 12 82, Josefin Svensson: 035-13 13 86, fax: 035-13 12 26

Varberg: Eva Staaf: 0340-481633, Charina Andersen: 0340-481862, reception: 0340-481657, fax: 0340-18837.

Patientinformation

Informera om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.

Senast ändrad: