Direkt till innehållet

Lifecare – BlanketterBehörigheter - Lifecare

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2018-10-31 11:30:11
Granskare:
Huvudförfattare: Nord Helena HS KIR
Medförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Samordnad individuell planering, Vårdplan

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland, Kommuner
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2018-01-29 10:09:15
Granskare:
Huvudförfattare: Nord Helena HS KIR
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Samordnad planering, Generellt meddelande

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland, Kommuner
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2019-03-06 12:39:31
Granskare:
Huvudförfattare: Nord Helena HS KIR
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Samordnad planering, Inskrivningsmeddelande

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland, Kommuner
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2019-03-06 12:42:04
Granskare:
Huvudförfattare: Nord Helena HS KIR
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Samordnad planering, Kallelse till SIP-möte

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland, Kommuner
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2019-03-15 08:50:33
Granskare:
Huvudförfattare: Nord Helena HS KIR
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Samordnad planering, Kallelse till uppföljning ÖPT/ÖRV

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland, Kommuner
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2019-03-18 11:49:30
Granskare:
Huvudförfattare: Nord Helena HS KIR
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Samordnad planering, Kallelse till vårdplanering enligt §

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland, Kommuner
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2019-03-18 11:50:22
Granskare:
Huvudförfattare: Nord Helena HS KIR
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Samordnad planering, Uppföljning samordnadsplan enligt §_

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland, Kommuner
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2019-03-15 09:21:19
Granskare:
Huvudförfattare: Nord Helena HS KIR
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Samordnad planering, Utskrivningsklar

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland, Kommuner
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2019-03-15 09:25:41
Granskare:
Huvudförfattare: Nord Helena HS KIR
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Samordnad planering, Utskrivningsmeddelande

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland, Kommuner
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2019-03-15 08:55:05
Granskare:
Huvudförfattare: Nord Helena HS KIR
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Samordnad planering, Vårdbegäran

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland, Kommuner
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2019-03-15 09:03:28
Granskare:
Huvudförfattare: Nord Helena HS KIR
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Samordnad planering, Vårdplan enligt §_

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland, Kommuner
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2019-03-15 09:08:51
Granskare:
Huvudförfattare: Nord Helena HS KIR
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

 

Samordnad individuell plan - SIP

Samverkan-överrapportering vårdcentral till kommun, Enstaka hembesök

Samverkan vårdplanering öppenvård-överenskommelse In-o ut-skrivning i hemsjukvård

Senast ändrad: