Direkt till innehållet

Utbildning

I Region Hallands gemensamma utbildnings- och konferenskatalog presenteras samtliga kurser, föreläsningar och utbildningar som arrangeras i länet.

I utbildningskatalogen kan du bland annat läsa om innehållet i kurserna, anmäla dig samt se deltagarlistor. Där kan du också söka efter de specifika kurser eller utbildningsområden som kan intressera och utveckla just dig.

Skapa konto

Praktiskt måste varje person som inte är anställd av Region Halland skapa ett eget konto för att kunna anmäla sig till en utbildning framöver.

För mer information om Kompetensportalen kontakta:

Support och service
Utbildningsadministrationen
010-47 619 00
utbildningsocheventservice@regionhalland.se.

Anställda inom regionen

Efter genomförd utbildning är det viktigt att du registrerar tiden i självservice under frånvaro och Konf/Kurs/Utb med lön. Arbetsgivaren använder sedan de uppgifterna i olika sammanhang.

Läs mer på intranätet.

Studerande inom hälso- och sjukvård i Region Halland

Informationen återfinns på regionens externa webbplats.

Om innehållet
Senast ändrad: