Direkt till innehållet

Balansera mera – kampanj om fallolyckor

Fallolyckor är enligt Socialstyrelsen den olyckstyp som orsakar flest besök på akutmottagningar, flest sjukhusinläggningar och flest dödsfall. För att minska antalet fallolyckor genomför därför Socialstyrelsen vecka 40 (30 september-6 oktober) kampanjen Balansera mera. Syftet med Balansera mera är att fler ska känna till fallolyckor och framförallt hur vi kan minska risken för att falla.

Teman i år är som tidigare; mat, motion och mediciner. Balansera mera vänder sig i första hand till äldre.

Läs gärna mer på Socialstyrelsens hemsida, där finns också länkar för att ladda ner eller beställa kostnadsfritt material!

Publicerad: 2019-09-27

Senast ändrad: