Direkt till innehållet

2020-03-31 Behepan tabletter utgår, övriga preparat med kobalamin finns tillgängliga

Pfizer har meddelat att de inte kommer att tillhandahålla Behepan (Kobalamin) tabletter från och med 20 april 2020.
Observera dock att de tillgängliga utbytbara perorala läkemedlen Betolvex och Betolvidon fortsatt finns tillgängliga.

Läkemedelskommittén Halland 2020-03-31

Uppdatering 2020-10-15: Även Behepan injektionsvätska utgår, se separat nyhet.

Publicerad: 2020-04-09

Senast ändrad: