Direkt till innehållet

2020-03-31 Mindiab (glipizid) 2,5 mg restnoterad, 5 mg tillgänglig

Pfizer meddelar om en restnotering för Mindiab (glipizid) 2,5 mg. Restsituationen beräknas preliminärt pågå till början av juni.

Det finns inga direkt utbytbara substanser. Mindiab 5 mg är fortsatt tillgänglig och den har en brytskåra, men det är oklart huruvida den delas i två lika stora doser.

Mindiab (glipizid) är ett omodern diabetesläkemedel med risker, särskilt för äldre – överväg terapibyte!

Läkemedelskommittén Halland 2020-03-31

Publicerad: 2020-04-09

Senast ändrad: