Direkt till innehållet

NCS Läkemedelsmodul ny version den 24 april

Den 24 april från kl.22:30 påbörjas uppdatering av NCS Läkemedelsmodul till version 5.10.

Den aktuella versionen innehåller bl.a.

  • NCS minibackup kompletteras med ordinationslistor för patienter med pågående dagvårdslistor.
  • FASS.se öppnas via knappen FASS i NCS
  • Vid klick på knappen Biverkan, i NCS öppnas fass.se med fokus på avsnittet biverkningar.
  • Rapportera in riskfaktorer till Infektionsverktyget
  • Koppla till tidigare registrering och ändra ordinationsorsak i samband med antibiotikaförskrivning
  • Uppdelning av data till Infektionsverktyget per avdelning i slutenvård
  • Registrerad Permission i slutenvården blir tydligare

 För mer information se Leveransbesked NCS Läkemedelsmodul 5.10.

Uppdatering kräver ett driftstopp
Produktionsmiljön för NCS Läkemedelsmodul kan inte nås mellan kl. 22:30 – ca 01:00.

NCS rutiner vid driftstopp ska förberedas och användas
Vid detta driftstopp kommer vi använda oss av NCS Läsmiljö upptill befintliga driftstoppsrutiner för NCS Läkemedelsmodul. För utskrift av aktuella ordinationer, se denna guide. Utskriften kan tex användas för att signera vilka läkemedel som administrerats till patienten under stoppet. Efter stoppet får efterregistrering göras på de aktuella utdelningarna.

NCS Läsmiljö

NCS Läsmiljö nås via VAS genom sedvanligt anrop av NCS Läkemedelsmodul. Vyerna är en läsmiljö av läkemedelsinformationen. I listen står det NCS Vårdportal Läsmiljö. Ingen registrering av läkemedelsinformation ska ske under driftstoppet (knapparna i vyerna är inaktiva).

OBS: Ny eller ändring av läkemedelsinformation kopplat till ordination eller administration av läkemedel under driftstoppet ska registreras i NCS Läkemedelsmodul när systemet åter är i drift. Ytterligare information om driftstoppet kommer publiceras under Driftstörningar på Intra- och Extranätet samt kommer i VAS inloggningsbild från kl. 07:00 den 24 april.

Om du har frågor om hur gör jag i systemet eller finner eventuella fel kan ni kontakta IT Läkemedelssupport

Ring Servicedesk IT/Tele – Läkemedelssupport på telefon 010 – 4761900 Välj servicedesk IT och Telefoni, därefter får ni valet Läkemedel.

Det finns även möjlighet att Skicka in ett ärende till Servicedesk.
För mer information om IT Läkemedelssupport, se Läkemedel – ett eget val i Servicedesk.

Publicerad: 2019-04-09

Senast ändrad: