Direkt till innehållet

Administrativa fel ställer till det

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 210528

Ej sända VAS-remisser
Antalet VAS-remisser som inte är sända när provet kommer till laboratoriet ökar. Laboratoriet kan inte utföra några analyser innan provtagningstillfället är sänt i VAS. Under senaste halvåret har Klinisk kemi Halland behövt lägga arbetstid på att leta upp och sända 7100 remisser, vilket motsvarar ca 50 remisser varje vardag.
Det åtgår i tid motsvarande en tjänst inom Klinisk kemi Halland för att rätta till dessa fel. Beställaren belastas med en kostnad av 30 kr varje gång laboratoriet letar upp och sänder en VAS-remiss. En grundförutsättning för att laboratoriet ska kunna ge snabba analyssvar är att provets beställning hanteras på ett korrekt sätt.

Viktigt att tänka på:
• Bocka i ”Annan provtagare” om provet ska tas på en annan vårdenhet än den egna
• Sänd VAS-remissen i direkt anslutning till provtagningen
• Återanvänd aldrig provtagningsunderlag/remiss (provtagningstillfälle)

Provtagning på patient med remiss från annan region
Bifoga alltid originalremiss (eller kopia) till laboratoriet vid provtagning där remiss skrivits om till Klinisk kemi Hallands egna remisser. Sätt gärna ihop originalremissen och överskrivningsremissen med ett gem. Det kan finnas information på originalremissen som laboratoriet måste få för att analysresultat ska kunna rapporteras och faktureras korrekt.

Provtagning inom kommunal verksamhet
Det är ofta problem med att laboratoriet inte får alla nödvändiga remissuppgifter vid provtagningar utförda inom kommunal verksamhet. Det finns nu en rutin ”Oplanerad provtagning kommunal äldrevård/hemsjukvård och verksamheter som ej har VAS”. Denna beskriver korrekt förfarande då provtagningsunderlag/VAS-etiketter saknas. Här ska Klinisk kemi Hallands pappersremisser användas.

Vid frågor kontakta

Kungsbacka/Varberg
Avd.chef Eva alm
Eva.Alm@regionhalland.se
Tfn: 0340-48 14 21

Avd.chef Peter Nemeczek
Peter.Nemeczek@regionhalland.se
Tfn: 0340-48 14 14

Falkenberg/Halmstad
Utvecklare Elisabeth Astell
Elisabeth.Astell@regionhalland.se
Tfn: 035-13 18 06

Avd.chef Monica Pehrsson
Monica.Pehrsson@regionhalland.se
Tfn: 035-13 15 72

Publicerad: 2021-05-28

Senast ändrad: