Direkt till innehållet

Användningen av ICD-10-SE-koderna U07.1 och U07.2

På förekommen anledning vill vi påminna om användningen av koderna U07.1 respektive U07.2. Bägge koderna ska endast användas när läkare ställt diagnosen covid-19.

https://klassifikationer.socialstyrelsen.se/ICD10SE/U07.1

U07.1 Covid-19, virus påvisat

Koden används när covid-19 har bekräftats genom laboratorietester, oavsett hur allvarliga de kliniska tecknen eller symtomen är

Tilläggskod kan användas för att identifiera lunginflammation eller andra manifestationer

https://klassifikationer.socialstyrelsen.se/ICD10SE/U07.2

U07.2 Covid-19, virus ej påvisat

Koden används när covid-19 diagnostiseras kliniskt eller epidemiologiskt men laboratorietester är inte tillförlitliga eller tillgängliga

Tilläggskod kan användas för att identifiera lunginflammation eller andra manifestationer-

U07.2 ska användas när läkaren bedömt att diagnosen covid-19 föreligger kliniskt utifrån t.ex. de symtom patienten har, men diagnosen har ställts utan ett positivt laboratorieprov som påvisar viruset (viruset har ej identifierats). Är man tveksam om patienten har fått diagnosen covid-19 eller inte får man fråga ansvarig läkare.

En patient som provtagits för covid-19 och fått ett negativt provsvar ska inte kodas med U07.2.

Se gärna de exempel kring kodning av covid-19 som finns i anvisningarna och i dokumentet med frågor och svar som hittas på webbsidan https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/e-halsa/klassificering-och-koder/icd-10/.

Då vi fått flertal frågor från flera olika nivåer i vården så är vi tacksamma om ni sprider informationen till så många som möjligt i er region (även gärna till primärvården) för att kodningen i journalen ska bli korrekt samt att rapporteringen och statistiken ska bli rätt både regionalt, nationellt och vid internationella jämförelser.

 

 

Publicerad: 2020-06-30

Senast ändrad: