Direkt till innehållet

Astra Zenecas vaccin rekommenderas till alla åldrar från 18 år

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att Astra Zenecas vaccin används till vaccinering av alla från 18 års ålder, alltså även för personer över 65 år.

Det är data från två uppföljningsstudier av vaccinationer mot covid-19 i Storbritannien som ligger till grund för den ändrade rekommendationen. Det gäller en studie från Skottland och en från England. Båda inkluderar ett stort antal individer där man studerat effekt efter första dosen vaccin för d​e båda vaccinen (Comirnaty och Covid-19 vaccine AstraZeneca) avseende skydd mot covid-19 när det gäller behov av slutenvård Sammantaget visade båda vaccinen en skyddseffekt på 85-90% i åldrar över 80 år.
Med detta som grund anser Folkhälsomyndigheten att det finns stöd för att rekommendera att covid-19 vaccin AstraZeneca kan användas till alla från 18 års ålder, inklusive personer över 65 år.

Vad betyder detta för den planerade vaccinationen i Halland?

Den grundläggande prioriteringen i vaccinationen mot covid-19 är att först skydda de som riskerar att drabbas hårdast av svår sjukdom och död.
När nu Astra Zenecas vaccin kan användas för alla från 18 års ålder kommer en omfördelning göras så att Astra Zenecas vaccin, tillsammans med vaccin från Pfizer och Moderna, också erbjuds till:

 • De i gruppen 80+ som inte redan är vaccinerade eller fått dos 1 med Pfizers vaccin
 • Gruppen 70-79 år som på det viset kan vaccineras i något snabbare takt
 • Fortfarande kommer det små leveranser av vaccin. Om leveranserna från Astra Zeneca ökar kommer förändringen att får större betydelse tidigare.
 • Omfördelningen av Astra Zenecas vaccin till äldre målgrupper är nödvändig för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer att de äldst ska vaccineras först.
 • Det är en fördel utifrån smittläget att snabbare kunna vaccinera den äldre befolkningen

Omfördelningen innebär en förskjutning för:

 • Personal inom Region Hallands förvaltningar och Vårdval närsjukvård som arbetar nära patienter med risk för allvarlig sjukdom. Vaccinationen av dessa medarbetare fortsätter, men takten kommer dras ner.
 • Starten för vaccination av personal inom LSS, personlig assistens, privata vårdgivare och tandvård flyttas fram någon vecka. Vi återkommer när det är dags.
 • Att omfördela fler doser till äldre för att ge ett direkt skydd är mer effektivt än indirekt skydd.

Vaccination av följande grupper fortsätter oförändrat:

 • Personer 18 år och äldre med insatser inom LSS och personer med personlig assistans
 • Personer 18 år och äldre som är transplanterade och deras vuxna samboende
 • Personer 18 år och äldre som får dialys och deras vuxna samboende

Sammanfattningsvis:

Genom att kunna använda Astra Zenecas vaccin även till personer över 65 år ökar möjligheten att snabbare ge ett direkt och bra skydd till dessa personer, som annars hade riskerat att få invänta tillgång till mRNAvaccin.
Fortfarande kommer det små leveranser av vaccin. Om leveranserna från Astra Zeneca ökar kommer förändringen att får större betydelse.
Samtliga vaccin som används är bra, både genom att de ger bra skydd mot sjukdom och bedöms säkra ur biverkningsperspektiv. Invånaren kan inte välja vaccin.
Omfördelningen av Astra Zenecas vaccin till äldre målgrupper är nödvändig för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer att de äldst ska vaccineras först.
Det är en fördel utifrån smittläget att snabbare kunna vaccinera den äldre befolkningen

Publicerad: 2021-03-05

Senast ändrad: