Direkt till innehållet

Covid-19: Aktuellt 25 maj

Information från Region Halland/Smittskydd Halland

Gravida utan riskfaktor erbjuds vaccination mot covid-19 i fas 4

Efter granskning av det aktuella kunskapsläget rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla gravida erbjuds vaccin. För gravida utan andra riskfaktorer för svår covid-19 erbjuds vaccination i fas fyra, i samma åldersordning som övriga individer.

Förhöjd risk för allvarlig sjukdom och risk för prematur förlossning kan finnas vid infektion med Covid-19 under senare delen av graviditet. De studier och nationella säkerhetsuppföljningar som gjorts har inte visat någon ökad risk för biverkningar eller negativa effekter på den gravida kvinnan eller fostret vid vaccination och den sammanvägda bedömningen är därför att även gravida erbjuds vaccination enligt samma rekommendation och prioritering som övriga befolkningen.

Gravida med särskilt hög risk för svår covid-19 prioriteras sedan tidigare för vaccination i fas 3. De gravida som erbjuds vaccination redan i fas 3 är gravida som är 35 år eller äldre, har BMI 30 eller mer eller har någon av de sjukdomar/tillstånd som innebär ökad risk för covid-19 (samma som för andra personer som rekommenderas vaccination i fas 3).

Vaccination till gravida ges med mRNA-vaccin (Comirnaty eller COVID-19 Vaccine Moderna). Vaccinerna är godkända under hela graviditeten. Rekommendationen är att vaccination ges efter graviditetsvecka 12 då behovet av skydd mot sjukdom bedöms som störst i senare delen av graviditeten. Mer information om gravida och vaccination mot covid-19 finns på Folkhälsomyndigheten och INFPREG.

Film om hur vaccination går till – för spridning

En enkel beskrivning i rörliga bilder har tagits fram för att beskriva hur vaccination mot covid-19 går till i Halland.

https://www.regionhalland.se/om-region-halland/smittskydd/information-om-det-nya-coronaviruset/vaccination-mot-covid-19-i-halland/planering-for-vaccination-mot-covid-19/

Publicerad: 2021-05-26

Senast ändrad: