Direkt till innehållet

Covid-19: Aktuellt 28 april

Information från Region Halland/Smittskydd Halland: 

Gravida med andra riskfaktorer erbjuds vaccin i fas 3

Folkhälsomyndigheten uppdaterade igår sin vägledning om vaccin och meddelade att även gravida med andra riskfaktorer kan erbjudas vaccin (mRNA-vaccin) i fas 3. De riskfaktorer som innebär att gravid bör erbjudas vaccination är samma som för övriga invånare, dvs t ex kronisk hjärt-kärlsjukdom, kronisk lungsjukdom, tillstånd med nedsatt lungfunktion, diabetes, kronisk lever- eller njursvikt och tillstånd med nedsatt immunförsvar.
Utöver detta erbjuds också gravida kvinnor som är över 35 år eller har ett BMI över 30 vaccination mot covid-19, eftersom detta bedöms som riskgraviditeter.
Bokningen av personer 18-59 år med riskfaktorer för svår covid-19 startar i Halland i v 18 och kommer ske i åldersordning, äldst först. Detaljer kring hur bokningen sker och vilka grupper som är aktuella när finns på www.1177.se/Halland och regionhalland.se

Smittskydd Halland har uppdaterat rutin för smittspårning och PCR-provtagning: Provtagning barn, förhållningsregler vaccinerade och nytt om skola och fritid

Folkhälsomyndigheten har nyligen uppdaterat sina rekommendationer och vägledning för smittspårning och provtagning. Nu har Smittskydd Halland uppdaterat rutinerna utifrån detta.

Rutin Smittspårning covid-19

Rutin Covid-19 PCR-provtagning inom Region Halland

Nytt eller uppdaterat inom smittspårning

  • Barn från 6 år utan symtom som bor tillsammans med någon som har bekräftad covid-19 ska provtas på dag 5 från den smittades provtagningsdatum (tidigare 16 år).
  • Vid nära kontakt med smittad utanför hushållet ska numera även barn från 13 år provta sig direkt och på dag 5 från det barnet träffade den smittade senast. Kan även bli aktuellt för barn på låg- och mellanstadier om vården eller smittspårare uppmanar till det (tidigare 16 år). Eleverna kan gå i skolan men inte delta i fritidsaktiviteter i väntan på provsvar.
  • För barn inom förskola kan det ibland bli aktuellt med provtagning. Detta om barnet har symtom och man vet att barnet har utsatts för smitta till exempel vid utbrott på förskolan och ingen känd smitta finns i barnets hushåll. Provtagning sker då på vårdcentral.
  • Ett nytt avsnitt kring smittspårning i skol- och fritidsmiljö är tillagt i rutinen.
  • För vuxna, som inte kan arbeta hemifrån och har varit i nära kontakt med smittad (utanför hemmet), kan det i vissa fall bli aktuellt att boka en tid för provtagning även dag 3. Den får dock inte ersätta provtagning dag 5 som är den viktigaste tidpunkten för provtagning för närkontakt.
  • Arbetsgivare överlag behöver kunna bistå medarbetare med bekräftad covid-19 som inte själv kan genomföra kartläggning av nära kontakter för att minska risken för smittspridning på arbetsplatsen.
  • Vaccinerade personer där det gått mer än 3 veckor sedan vaccination med första dos ingår i smittspårningskartläggningen men behöver inte vara hemma som hushållskontakt eller boka tid för provtagning, om de inte jobbar inom vård och omsorg.
  • Vaccinerade som arbetar inom vård, omsorg eller i annan vårdverksamhet med särskilt sårbara patientgrupper bör provta sig som en närkontakt utanför hushållet, dvs innan de går till arbete, på dag 3 från personen träffade smittad samt dag 5 från personen träffat smittad som en extra säkerhetsåtgärd.

Nytt eller uppdaterat inom provtagning

  • Barn från 6 år som har symtom på covid-19 bör genomföra provtagning via självprovtagning covid-19 som bokas via 1177.se/Halland. Tidigare var det en möjlighet medan nu är rekommendationen för provtagning från 6 år.
  • Alla från 6 år ska provta sig vid symtom på covid-19, även vaccinerade.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om AstraZenecas vaccin (Vaxzevria) mot covid-19

Nedanstående information har delvis redan beskrivits i detta utskick. Här kommer fylligare information som kommer att uppdatera befintlig information på Vårdgivarwebben.

Efter rapporter om sällsynta, men allvarliga, biverkningar i form av blodproppar i kombination med trombocytopeni (låga blodplättar) efter vaccination med Vaxzevria rekommenderar Folkhälsomyndigheten att vaccinet endast ges till personer som är 65 år och äldre (födda 1956 och tidigare). Åldersrekommendationen görs utifrån att de biverkningar som rapporterats i huvudsak drabbat yngre personer och att risken för den typen av biverkningar hos personer 65 år och äldre bedöms mycket små. Personer som är yngre än 65 (födda 1957 och senare) rekommenderas inte Vaxzevria.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att personer som är 64 år och yngre (födda 1957 och senare) som tidigare fått en dos av Vaxzevria erhåller en dos mRNA-vaccin (Pfizer eller Moderna) 12–15 veckor efter Vaxzevria. Därefter anses personen fullvaccinerad. Om en person som är under 65 år som redan har fått en första dos av Vaxzevria särskilt själv önskar även andra dosen med samma vaccin, kan detta ges. Detta kan göras trots Folkhälsomyndighetens rekommendation ovan, eftersom vaccinet har en godkänd indikation för de som är 18 år och äldre. Enligt Folkhälsomyndigheten har mycket få fall av allvarliga biverkningar (trombos i kombination med trombocytopeni) rapporterats efter dos två. Det är dock ännu okänt hur stor risken är för allvarlig biverkan efter dos två.

Avseende skyddseffekten vid kombination av en dos Vaxzevria följt av en dos mRNA-vaccin pågår studier. På teoretiska grunder är det rimligt att förvänta sig ett bra immunsvar och i nuläget bedöms ingen andra dos av mRNA-vaccin behövas.

Fortsatt paus i användandet av vaccinet från Janssen

Folkhälsomyndigheten har beslutat att Janssens vaccin, precis som AstraZenecas vaccin, endast ska rekommenderas till personer födda 1956 och tidigare. Detta efter att blodproppar med låg nivå av blodplättar klassats som en mycket sällsynt men allvarlig biverkning kopplat till Janssens vaccin mot covid-19, det vill säga liknande biverkningar som för Astra Zenecas vaccin.
Vaccinet skulle levereras till Sverige i större mängder i maj. Eftersom vaccinet ändå inte rekommenderas till personer under 65 år har Folkhälsomyndigheten beslutat att för närvarande rekommendera fortsatt paus för användning av Janssens vaccin i Sverige för alla åldersgrupper. Vaccinet finns såldes inte tillgängligt för användning i Sverige i dagsläget.

Publicerad: 2021-04-29

Senast ändrad: