Direkt till innehållet

En ny och uppdaterad regional handbok för våld i nära relationer

För att öka kunskapen kring våld i nära relationer och för att fler våldsutsatta, våldsutövare och barn som lever med våld i sin vardag ska kunna identifieras och erbjudas hjälp har Region Halland nu givit ut en uppdaterad version av den regionala handboken ”Våld i nära relationer”. ​2019 års upplaga har lagt fokus på olika parters roller och ansvar men ger även vägledning för det fortsatta arbetet med lokala handlingsplaner och rutiner inom den egna verksamheten. Samverkan är en viktig del i arbetet mot våld. Det är när vi alla samverkar som vi kan göra verklig skillnad för människor som har erfarenhet av våld.

Handboken är framtagen av Länsstyrelsen i Halland, Region Halland, de halländska kommunerna, Kvinnojouren i Falkenberg, Polisen, Kriminalvården samt Åklagarmyndigheten.
Den finns att beställa här.

Lanseringsträffar med föreläsning i Halland

Länsstyrelsen och Region Halland bjuder in till en halvdag med lansering av handboken. Det blir föreläsning med reflektioner kring våld i nära relationer och hur vi behöver samverka för att minska konsekvenserna av våld. Det ges också en regional lägesbild av arbetet med våld i nära relationer i länet, vilket bygger på ett Regeringsuppdrag till länsstyrelserna att inom länen följa och analysera arbetet. Lägesbilden utgår bland annat från uppgifter gällande kommunerna, statliga myndigheter, delar av hälso- och sjukvården m fl.

Målgrupper: Personal och beslutsfattare inom kommunerna, regionen, hälso- och sjukvården, rättsväsendet, andra statliga myndigheter och idéburen sektor.

Tider för föreläsning:

Hylte, 6 maj, 13-16.30, fika serveras under en paus

I följande kommuner är tiden: 9.00-12.00, med fika från kl 8.30

Varberg, 8 maj

Falkenberg, 10 maj

Kungsbacka, 13 maj

Laholm, 23 maj

Halmstad, 28 maj

Lokal finns angivet i respektive länk, där även anmälan om deltagande görs.

 

 

Publicerad: 2019-04-09

Senast ändrad: