Direkt till innehållet

Ergenyl enterotabletter och oral lösning utgår under sommaren

Nedanstående information förmedlar Läkemedelskommittén Halland till de vårdenheter som haft förskrivning av Ergenyl under det senaste året.

 

Läkemedelsföretaget Sanofi meddelar att samtliga styrkor av Ergenyl (valproinsyra) enterotabletter, orala droppar och oral lösning utgår under sommaren. Berörda vårdenheter behöver redan nu identifiera aktuella patienter och byta behandling. 

Beredningar av Ergenyl som beräknas utgå i juni:

  • Enterotablett 300 mg
  • Orala droppar 200 mg/ml
  • Oral lösning 60 mg/ml

 

Beredningar av Ergenyl som beräknas utgå i september:

  • Enterotablett 500 mg
  • Enterotablett 100 mg

 

OBS! Ergenyl Retard depottabletter och depotgranulat och Ergenyl injektionsvätska påverkas inte av ovanstående besked, utan kommer även fortsatt att finnas tillgängliga på den svenska marknaden.

 

Behandlingsalternativ:

Läkemedlet Absenor innehåller samma substans (valproinsyra) som Ergenyl. Absenor finns i samtliga av Ergenyls utgående styrkor och beredningsformer. Eftersom valproinsyra har indikationen epilepsi är Absenor och Ergenyl inte utbytbara på apotek och därför behöver patienterna nya recept.

Varje vårdenhet behöver:

Identifiera patientert via Business Objects, vilket görs av rapportanvändare/rapportbyggare på respektive enhet.

Se sidan Stöd för att identifiera aktuella patienter om ni behöver vägledning i att identifiera er kliniks aktuella patienter.

Valproinsyra används främst på indikationerna epilepsi och stämningsstabilisering vid bipolär sjukdom.

 

Särskild information vid indikation epilepsi

Läkemedelskommittén Halland har haft kontakt med neurolog i Varberg och Halmstad gällande patienter som har behandling med Ergenyl på indikation epilepsi. Neurologerna bedömer att det inte bör vara risk för genombrottsanfall vid byte från Ergenyl till Absenor och inga extra kontroller behövs i samband med bytet.

Dock kan förskrivaren ta tillfället i akt att ta ställning till behovet av fortsatt behandling med valproinsyra, vilket vid behov görs genom en remiss till någon av neurologmottagningarna.

  • För patienter som står på enterotablett kan byte till depotberedning övervägas.
  • För patienter som utremitterades för mer än något år sedan kan det finnas skäl att bedöma huruvida indikation för fortsatt behandling föreligger.

De flesta remisser kommer att kunna hanteras genom journalbedömning och ett skriftligt svar. I väntan på svar kan förskrivaren sätta över patienten på Absenor i samma styrka och beredningsform.

 

För frågor gällande enskilda patienter hänvisar vi till neurologkonsult vid indikation epilepsi respektive till psykiatrin vid indikation stämningsstabilisering. För mer generella frågor kring denna situation är ni alltid välkomna att kontakta oss på Läkemedelskommittén Halland via mail!

 

Läkemedelskommittén Halland 2021-04-23

Publicerad: 2021-04-23

Senast ändrad: