Direkt till innehållet

Fenobarbital APL istället för Fenemal Meda

Kapsel Fenobarbital APL 50 mg respektive kapsel Fenobarbital APL 100 mg finns nu tillgängliga att förskriva extempore (uppgifter enligt direktkontakt APL).

Extemporeläkemedel går inte att söka fram på vanligt vis i NCS eller Pascal.

Instruktion extempore-förskrivning i NCS:

 • NCS Läkemedelslista Öppenvård
 • Välj ”Ny förskrivning”
 • Skriv ”§ex” i fältet ”Läkemedel” och tryck ”Tab”
 • Välj central favorit ”Ex Tempore” eller ”Extempore”
 • Fyll i fältet ”Dosering”
 • Skriv utöver själva doseringsanvisningen även följande i fältet ”Doseringsanvisning”: Kapsel Fenobarbital APL 50 mg ALTERNATIVT 100 mg, 100 st. ANTAL förpackningar. Apoteket behöver ha dessa uppgifter för att kunna expediera receptet.
 • Fyll i fältet ”Antal expeditionstillfällen”

 

Instruktion extempore-förskrivning i Pascal:

 • Välj ”Ny förskrivning”
 • Skriv ”exte” i sökfältet för läkemedel
 • Välj sökförslaget Extempore
 • Skriv i fältet ”Specifikation extemporeförskrivning”: Fenobarbital APL, Kapsel, 50 mg ALTERNATIVT 100 mg, 100 st. Apoteket behöver ha dessa uppgifter för att kunna expediera receptet.
 • Fyll i ”Ändamål” respektive ”Dosering och behandlingsinformation”.
 • Fyll i ”Antal uttag” respektive ”Antal fp/uttag”
 • Välj ”Skapa & stäng”

 

Kapsel Fenobarbital APL 50 mg och 100 mg ingår i läkemedelsförmånen/högkostnadsskyddet. Läkemedelskommittén Halland har inte tillgång till prisuppgift.

Observera att leveranstiden för extempore-läkemedel brukar ligga kring sex arbetsdagar.

(Når förskrivningen i Sverige upp till en viss volym kan det i framtiden bli aktuellt för företaget att gå över från extempore till lagerberedning. Lagerberedning innebär att läkemedlet inte måste göras på beställning, utan kan finnas färdigtillverkat att tillgå på apotek.)

 

Läkemedelskommittén Halland 2021-03-23

lakemedelskommitten@regionhalland.se

 

Att byta epilepsiläkemedel

Neurologer i Region Halland rekommenderar att serumkoncentrationen av fenobarbital kontrolleras före respektive efter bytet. Steady state för fenobarbital uppnås efter ca 3 veckor för vuxna, något tidigare för barn.

 

Vid epilepsiindikation undviks vanligen byte till annan generika eller beredningsform, eftersom det terapeutiska fönstret ofta är smalt och innehåll utöver den aktiva substansen samt beredningsform kan påverka farmakokinetiken. I den aktuella situationen har vi dock inget val, eftersom patienten utan ett byte står helt utan läkemedel. För substansen fenobarbital bör risken vara mindre för stora förändringar av serumkoncentrationen, eftersom den doseras en gång dagligen och därmed blir mindre känslig för t ex eventuella skillnader i absorption än en epilepsibehandling med två- eller tredos-regim. För den som är ovan vid att hantera epilepsibehandling kan det också vara tryggt att veta följande: vid sjukhusinläggning sätts patienter med epilepsibehandling rutinmässigt över på det generika som finns upphandlat och tillgängligt på sjukhuset för tillfället.

 

Primärvårdsläkare bör ha låg tröskel för att rådgöra med neurologkonsult inför läkemedelsbytet i de fall patienten ej återremitteras till neurolog för bytet.

Publicerad: 2021-03-23

Senast ändrad: