Direkt till innehållet

Förtydligande kring uppdrag, med anledning av covid-19

Vi måste hantera vårt hälso- och sjukvårdsuppdrag att ta hand om sjuka patienter, trots att samhällssmitta pågår i vissa delar av Sverige. Det kommer frågor kring detta. Vi vill därför betona följande:

  • Alla enheter fullgör det ordinarie sjukvårdsbehovet inom sitt ansvarsområde.
  • Varje förvaltning kan själv besluta om fördröjning av insatser som inte är kritiska i tid men behöver ha planering för att omhänderta dessa behov efter krisen.
  • Patienter som är eller blir inskrivna i den kommunala hemsjukvården och har trängande vårdbehov prioriteras högt, särskilt i närsjukvårdens planering.
  • Minimera fysiska vårdkontakter för alla över 70 år och patienter i riskgrupper. Använd distanskontakt när det är möjligt.
  • Vidta alla tillgängliga åtgärder i alla verksamheter för att undvika kontakt mellan samtliga patienter med luftvägssymtom och övriga patienter.
  • Adekvat vård av patienter utan infektionsbesvär behöver säkras i varje verksamhet för att inte riskera undanträngning.
  • Identifiera om någon verksamhet inte kan fullgöra sitt ordinarie uppdrag på ett sätt som inskränker servicen till invånarna väsentligt. Beskriv för närmaste chef vilka begränsningar som i så fall finns i verksamheten eller som behöver göras.

Publicerad: 2020-03-19

Senast ändrad: