Direkt till innehållet

HemoCue WBC DIFF – Ny internkontroll

LABORATORIET INFORMERAR: Region Halland har nu upphandlat en driftkontroll för kvalitetssäkring av analysresultat från HemoCue WBC och HemoCue WBC DIFF. Alla verksamheter som använder instrumentet ska införa kontrollen. Rutinen med patientjämförelse mellan verksamhet och Klinisk kemi Halland upphör.

Produkten består av en kartong med tre kontrollflaskor med olika resultatnivåer. På grund av att hållbarheten är relativt kort upprättas en leveransplan med varje enskild verksamhet. Beställning och upprättande av leveransplan görs direkt med HemoCue AB. Pris per förpackning: 795 kr exklusive moms och eventuell frakt.

 

 

 

 

 

Kontakta:
Charlotta Svensson, HemoCue AB
Mobil: 0734 14 00 01
charlotta.svensson@hemocue.se

Rutin

Kontrollresultat angett i enheten x109/L för analyserna Leukocyter (WBC), Neutrofila granulocyter (NEU) och Lymfocyter (LYM) dokumenteras på protokoll ”B-Celler HemoCue WBC DIFF”.

B-Celler HemoCue WBC DIFF

Intervall för godkänt kontrollresultat för de olika nivåerna finns i produktens bipacksedel.

Bipacksedel HC WBC Diff Control

Analysera minst en kontroll per vecka och fördela öppnandet av flaskor under hållbarhetstiden. T.ex. kan nivå 1 analyseras vecka 1-3, nivå 2 vecka 4-6 och nivå 3 vecka 7-9. Oöppnad kontroll är hållbar till utgångsdatum vid förvaring i kylskåp. Öppnad kontroll är hållbar 30 dagar vid förvaring i kylskåp. Aktuell kontroll rumstempereras och blandas väl före användning, se bipacksedel.

Vid frågor kontakta:
Spec.BMA/Instruktör Martin Samuelsson
Martin.Samuelsson@regionhalland.se
Tfn: 035-13 18 05

Publicerad: 2019-05-06

Senast ändrad: