Direkt till innehållet

Inblick på en intensivvårdsavdelning

Gunilla Sternheden och Lisa Ottosson, avdelningschefer på intensivvårdsavdelningen (IVA) i Halmstad berättar om den stora omställningen som avdelningen gjort för att kunna vårda covid-19-patienter.

Den senaste tiden har det skett en stor omställning på intensivvårdsavdelningen (IVA) i Halmstad för att successivt öka kapaciteten och kunna ta emot fler patienter med covid-19 samtidigt som man vårdar andra patienter som behöver intensivvård.

– Att få avdelningen färdig för att kunna ta emot covid-19-patienter har krävt ett intensivt arbete med att rigga avdelningen med allt vi behöver. Det handlar till exempel om att få ny teknisk utrustning som behövs, organisera om platser och bygga nya slussar, samt att fylla förråden för att kunna vårda den ökade mängd patienter som är i behov av intensivvård hos oss, säger Gunilla Sternheden.

Vilka arbetar på IVA?

Avdelningen har utökats med nya medarbetare som vanligtvis arbetar på operationsavdelningen och som nu arbetar i team med personalen på IVA (IVA-sjuksköterska, IVA-undersköterska och narkosläkare).

– Utöver dessa yrkeskategorier så arbetar även fysioterapeuter, vårdnära service, städ och medicinska sekreterare hos oss på IVA. En psykolog och sjukhuskyrkan finns också tillgängliga för våra medarbetare om de är i behov av psykosocialt stöd, säger Lisa Ottosson.

Många medarbetare befinner sig i en ny situation där de bytt arbetsuppgifter och i vissa fall även arbetsplats.

– Att vara med om detta kan vara påfrestande och tungt. Man kan känna en oro inför den nya arbetssituationen, för det nya viruset och att vårda väldigt sjuka patienter. Jag tycker att det trots detta har gått över förväntan. Alla tar ett stort ansvar och det är fantastiskt att se hur alla hjälps åt, säger Gunilla Sternheden.

Hur ser vardagen ut för er nu?

I korridoren på IVA i Halmstad står det nu rader av medicinteknisk utrustning, skyddsutrustning och annat material som de kan behöva i vården av covid-19-patienter.

– Innan en medarbetare går in till patient så tar de på sig skyddsutrustning som kommer att krävas för vården av covid-patienten. Det är viktigt att vi använder rätt utrustning, på rätt sätt och vid rätt tillfälle och följer de riktlinjer som finns, berättar Lisa Ottosson.

Väl inne hos patienten stannar medarbetaren i rummet i cirka fyra timmar. Som stöd har de kollegor utanför som hjälper dem med allt de kan tänkas behöva, till exempel utrustning och läkemedel.

– Det kan vara påfrestande att vara inne med patienten och i skyddsutrustning under så lång tid. Känner någon att det blir för jobbigt och att de behöver komma ut och ta en andningspaus så får de självklart göra det, säger Gunilla Sternheden.

Hur ser ni på tiden som kommer?

– Det finns en osäkerhet för framtiden i och med att vi inte vet hur det här kommer att utvecklas, men vi förbereder oss för att öka kapaciteten för att kunna ta emot fler covid-19-patienter, säger Lisa Ottosson.

På Hallands sjukhus Halmstad och Varberg finns intensivvårdsavdelningar (IVA) där patienter med bekräftad covid-19 som har behov av intensivvård med hjälp av respirator vårdas. Motsvarande omställning har genomförts i Varberg för att utöka kapaciteten.

Text och bild: Hallands sjukhus

Gunilla Sternheden och Lisa Ottosson, avdelningschefer på intensivvårdsavdelningen i Halmstad.
Gunilla Sternheden och Lisa Ottosson, avdelningschefer på intensivvårdsavdelningen i Halmstad.
En nybyggd sluss.
En nybyggd sluss in till IVA 2 och en intermediär vårdavdelning (IMA).
Uppvakningsenhet som blivit IVA2 med fem platser.
Uppvakningsenheten (UVE) är nu IVA 2 med fem IVA-platser där patienter med covid-19 vårdas i samma lokal (kohortvård).
Rum för läkemedelsberedning.
En läkemedelsberedning på UVE har blivit både förråd och plats för ytterligare en blodgasapparat. På UVE finns nu IVA 2 samt IMA.
En IVA-sal med plats för en patient med covid-19.
En IVA-sal med plats för en patient med covid-19.
Ellen Vänerlind, intensivvårdssjuksköterska.
Ellen Vänerlind, intensivvårdssjuksköterska.

Publicerad: 2020-05-04

Senast ändrad: