Direkt till innehållet

Inblick på en intermediär vårdavdelning

Patienter som har covid-19 och är i behov av hjälp med andning och ibland understödjande behandling vårdas på en intermediär vårdavdelning (IMA). Helena Wallin arbetar som sjuksköterska på IMA i Halmstad och berättar om deras arbete.

– Patienter som kommer till oss har bekräftad covid-19, men de är inte i behov av respiratorvård. Hos oss finns det möjlighet till extra syrgas, så kallad högflödesbehandling eller high flow, berättar Helena Wallin.

Vanligtvis tas patienter med behov av högflödesbehandling omhand på intensivvårdsavdelningen (IVA) eller infektionskliniken. Med anledning av det ökade inflödet av patienter med covid-19 som är i behov av extra andningshjälp har nu Hallands sjukhus för första gången sedan några veckor tillbaka infört intermediära vårdavdelningar i Halmstad och Varberg.

Vårdplatserna på IMA kan fungera som ”step up” och ”step down”. Det innebär att patienter kan flyttas från epidemiavdelning till IMA, istället för direkt till intensivvårdsavdelning (step up).

Patienter som har vårdats på IVA och som inte längre är i behov av respiratorvård kan flyttas till IMA och få extra hjälp med andning (step down), innan de återgår till sin ordinarie vårdavdelning. På så vis vårdas patienterna på rätt plats med rätt resurser.

Nära samarbete med IVA

Efter att ha vårdads i respirator behöver patienten också fortsättningsvis nära vård, stöd och tillsyn. På IMA får patienten bland annat hjälp med stabilisering av andning och återhämtning av lungorna med tillgång till extra syrgas. Här finns också extra övervakning.

– Intermediära vårdavdelningen är placerad på uppvakningsenheten (UVE), nära IVA i Halmstad. Vi får stöd av IVA-personal i behandling av patienter och i det medicintekniska arbetet. Vi har ett gott samarbete och de lär oss mycket, säger Helena Wallin.

Vilka arbetar på IMA?

Avdelningen bemannas av sjuksköterskor och undersköterskor som vanligtvis arbetar tillsammans på akutvårdsavdelningen (AVA).

– Det är klart att det är krävande och utmanande att vårda en helt ny patientgrupp på en ny avdelning än vad jag är van vid. Men i en osäker situation så finner jag trygghet och styrka hos mina kollegor och vi
utökar vår kunskap hela tiden, säger Helena Wallin.

Annelie Ekengren Eliasson, avdelningschef på AVA och nu även på IMA, berättar om omställningen:

– Jag är oerhört imponerad över hur hela arbetsgruppen har tagit sig an utmaningen. Under den senaste månaden har de varit med och startat upp epidemiavdelning 82 och sedan fått ett nytt uppdrag att starta upp en helt ny intermediär vårdavdelning, på en ny plats, med ny teknik, nya rutiner och framför allt svårt sjuka patienter. Det är en otrolig känsla att se gruppen göra detta tillsammans.

På IMA är en medicinläkare medicinskt ansvarig för patienterna. Det finns en särskild IMA-jour som vårdpersonalen kan ringa för att få snabb hjälp och beslut från medicinläkare. Narkosläkare finns också att nå för konsultation vid behov.

– Vi har dagligen nära samarbete med fysioterapeut eller sjukgymnast och dietister som hjälper patienterna med bland annat andningsträning, mobilisering och kost, säger Helena Wallin.

Utöver ovan nämnda yrkeskategorier så arbetar även medicinska sekreterare på distans och avdelningschef Annelie Ekengren Eliasson och biträdande avdelningschef Malin Gottfridsson finns närvarande för stöd och arbetsledning. Även vårdnära service och städ är viktiga i arbetet på avdelningen.

Sjukhuskyrkan och en psykolog finns knuten till IMA som en resurs för både patienter och personal vid behov av psykosocialt stöd.

– Många på sjukhuset befinner sig just nu utanför sin trygghetszon och alla hanterar det olika, även jag och mina kollegor. Men vi antar utmaningen och gör det bästa vi kan. Jag upplever inte att det finns några
klinikgränser längre och att alla på sjukhuset nu jobbar tillsammans mot samma mål – att rädda så många liv vi kan, avslutar Helena Wallin.

Tänk på att arbetet på en intermediär vårdavdelning kan ändras med anledning av hur läget kring covid-19 utvecklas i samhället. Arbetssätten som beskrivs i texten kan därför se annorlunda ut längre fram.

Text och bild: Hallands sjukhus

Helena Wallin, sjuksköterska på IMA.
Helena Wallin, sjuksköterska på IMA.
Vårdplats på IMA.
Vårdplats på IMA i Halmstad.
Undersköterska, sjukgymnast, sjuksköterskor och läkare.
Undersköterska, sjukgymnast, sjuksköterskor och läkare.
Vårdpersonal som arbetar på IMA.
Arbete pågår på IMA Halmstad.

Publicerad: 2020-05-02

Senast ändrad: