Direkt till innehållet

Uppdaterad – Inloggningen med sms och lösenord på 1177.se tas bort – gäller invånare

För att möta höjda säkerhetskrav på inloggning i digitala tjänster kommer möjligheten att logga in via lösenord och engångskod via sms att tas bort den 3/12. De invånare som idag loggar in med lösenord och SMS behöver istället skaffa BankID.

​1177 Vårdguiden är bland annat en nationell webbplats för invånaren som drivs av Inera i samarbete med regionerna. Idag kan invånaren välja mellan att logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster med e-legitimation (Mobilt BankID eller BankID) eller lösenord och engångskod via sms för att kontakta mottagningar inom hälso- och sjukvård och folktandvård.

Men med dagens säkerhetskrav  är det inte en tillräckligt säker inloggningsmetod att logga in med lösenord och engångskod via sms för att komma åt personuppgifter. Datainspektionen granskar löpande tjänster och har i ett liknande fall kommit fram till att denna typ av inloggningsmetod inte räcker längre. Mot bakgrund av detta har Inera beslutat att inte längre erbjuda denna inloggningsmetod.

Möjligheten att logga in via lösenord och engångskod via sms tas bort den 3 december 2019 efter beslut av Inera. Beslutet gäller därmed 1177 Vårdguidens e-tjänster i hela Sverige.

De invånare som idag loggar in med lösenord och SMS behöver istället skaffa Mobilt Bank-ID, Bank-ID eller annan e-legitimation. Det innebär att den person ärendet gäller också är den person som loggar in men om personen sedan behöver stöd kan hen sedan genomföra ärendet tillsammans med till exempel sin förälder.

Användningen av lösenord och engångskod via sms
I Halland och övriga landet är det en låg användning av inloggning med sms och lösenord, i Halland under 1 procent 2019 och trenden är sjunkande. Men det finns invånare som har svårare att skaffa BankID, framför allt gäller det personer inom grupperna ungdomar 13-17 år och personer som behöver hjälp i de digitala kontakterna på grund av exempelvis sjukdom, kognitiv funktionsnedsättning och språk.

Alternativa lösningar
Region Halland och flera andra regioner har framfört krav till Inera på att de undersöker alternativa säkra inloggningsmetoder till Bank-ID. Vidare kommer en ny ombudstjänst som är samma för 1177 Vårdguidens e-tjänster och Journalen i början på 2020. I den nya ombudsfunktionen ser man också över möjligheten att vara ombud för en person man är legal ställföreträdare för. Det kan hjälpa en del personer att få stöd med digitala kontakter med hälso- och sjukvården.

I Halland har 76 procent av invånarna loggat in i 1177 Vårdguidens e-tjänster. De kan då boka, omboka och avboka tider, läsa sin journal, förnya recept, ställa en fråga, lämna en synpunkt, välja vårdcentral, beställa klamydiatest och mycket mer.

Vårdpersonal:
Vårdpersonal kan hjälpa till genom att informera de invånare som berörs eller frågar om inloggning genom att guida dem till där finns information om  hur de skaffar Mobilt BankID eller BankID.

När det gäller barn 0-17 år finns det en lathund som kan delas ut till föräldrar eller ungdomar​.

För frågor om inloggning i 1177 Vårdguidens e-tjänster kontakta supporten för 1177 Vårdguidens e-tjänster för vårdpersonal: e-tjanster@1177.se eller tfn 0771-25 10 10

För övriga frågor från vård och folktandvård kontakta Objekt e-hälsa inom systemförvaltningen genom att lägga ett ärende i Servicedesk.

Invånare:
För frågor från invånare guida till nationell invånarsupport tfn 0770-72 00 00, öppet alla dagar 6-22, eller digitalt på www.1177.se/Halland/e-tjanster-support​​​​

Publicerad: 2019-10-21

Senast ändrad: