Direkt till innehållet

Kurs i Forskningsmetodik 30 hp – dags att söka!

Genom ett samarbete med Lunds universitet kan man gå en poänggivande forskarutbildning i Halland. Kursen är forskningsförberedande och kan ingå i en mastersexamen, ge behörighet till forskarutbildning, samt delvis ingå i forskarutbildningen.

Kursen löper över tre terminer och omfattar teoretisk undervisning, handledning samt genomförande av ett forskningsprojekt. Stor vikt kommer att läggas på planering, genomförande och rapportering av ett forskningsprojekt.

Kursdeltagaren kan med fördel välja att genomföra ett verksamhetsnära forskningsprojekt. Kursen erbjuder kvalificerad handledning i forskningsmetodik.

Kursen startar 2021-08-31 och kommer att vara schemalagd på tisdagar, med några få undantag, växlande mellan lokaler i sjukhusen i Varberg och Halmstad.

Utöver schemalagda träffar, kommer teamet av lärare att använda Teams som kursplattform.

Anmälan via Kompetensportalen​, med sista anmälningsdag 2021-05-07. ​

Kontakt: Håkan Bergh RK Hälso- och sjukvård FoU

 

Publicerad: 2021-03-01

Senast ändrad: