Direkt till innehållet

Läkarutbildningen förnyas 2021

Under 2021 kommer det att ske ett antal sammanhängande förändringar i den svenska läkarutbildningen. Grundutbildningen kommer från hösten 2021 att förlängas från 5,5 år till 6 år för att anpassa oss till den europeiska standarden.

Den 6-åriga grundutbildningen kommer att direkt leda till läkarlegitimation och Allmäntjänstgöring (AT) kommer att fasas ut. Istället kommer det att bli en gemensam bas inom Specialiseringstjänstgöring (ST) med syfte att förbereda den nylegitimerade läkaren för det kliniska arbetet samt att försäkra att alla legitimerade läkare i Sverige oavsett utbildningsland har samma kunskaper om det svenska sjukvårdssystemet och de svenska lagarna. Denna gemensamma bas kallas för Bastjänstgöring, BT.

Efter en försening på ett år pga rådande pandemi är Regionerna från och med 2021-07-01 skyldiga att kunna erbjuda BT till, i den första fasen, legitimerade läkare från utlandet. Från och med 2027 när den första kullen från den nya svenska läkarutbildningen blir legitimerade kommer samtliga att göra BT inom ramen för sin Specialiseringstjänst. BT kommer i regel att vara i ca 12 månader och är målstyrd, såsom ST. Den kommer att innefatta en del kursmoment och placeringar på akutmottagning och vårdavdelningar för både medicinska och kirurgiska specialiteter, samt inom psykiatri och primärvård.

Handledningens roll kommer att bli mycket större och viktigare i och med den kortare tiden på de olika placeringarna och för att den nya BT/ST-författningen ställer krav på flera med beprövade metoder genomförda bedömningar vid varje placering, samt en slutlig bedömning inför ansökan om godkänd BT.

Exakt hur övergången från AT till BT kommer att se ut vet vi ännu inte säkert. Övergångsreglerna och de nya föreskrifterna är beräknade att vara klara i december 2020.

Inom Region Halland har en arbetsgrupp bestående av Regional Studierektor för AT och ST, AT-chefer, övergripande AT- och ST-Studierektorer, representanter för HR, ekonomi, facket med flera arbetat i ca ett års tid på att besvara Socialstyrelsens remiss om ST och BT samt börja forma en modell för BT i Halland. Arbetet har påverkats av de försenade föreskrifterna och övergångsreglerna, men en start för BT i Halland är planerad kring årsskiftet 2021/22, med initialt ett fåtal BT-läkare.

Under våren och hösten 2021 kommer vi att löpande informera genom olika kanaler om hur arbetet med den Halländska Bastjänstgöringen fortskrider samt ta kontakt med de förvaltningar och kliniker som är närmast berörda. En stor satsning på handledarutbildning kommer att göras inför och under införandet av BT eftersom välfungerande handledning är essentiell för Bastjänstgöringens kvalitet.

 

 

 

 

Kontakt:
Anna Maria Sankari Ho
Projektledare för BT i Halland

Publicerad: 2020-11-13

Senast ändrad: