Direkt till innehållet

Theralen tabletter 5 mg utgår

Företaget Sanofi har meddelat att Theralen (alimemazin) tabletter 5 mg kommer att beröras av en längre restsituation med start i juli 2020. Detta till följd av att företaget har sett en minskad användning av Theralen globalt, och därmed minskat produktionen.

Uppdatering 2020-11-16: Sanofi har meddelat att Theralen tablett avregistreras i Sverige från och med 1 januari 2021. Redan nu är dock lagren slut i Sverige.

Det finns inga utbytbara generiska preparat tillgängliga för tablett Theralen 5 mg. APL har meddelat att de kommer att kunna tillverka alimemazin kapsel 5 mg som extemporeberedning, men detta är ännu bara på förberedelsestadiet.

Tillgängliga beredningsformer/styrkor av alimemazin:
– Kapsel Alimemazin Evolan 20 mg. Går ej att dela.

– Orala droppar Theralen/Alimemazin 40 mg/ml.

• 1 droppe oral lösning i den medföljande droppipetten motsvarar 1 mg alimemazin
• 0,25 ml oral lösning motsvarar 10 mg alimemazin.
• Varje flaska (oavsett tillverkare) innehåller 50 ml oral lösning.

Se vidare doseringsinfo i FASS.

På sikt har Sanofi varnat för att även Theralen oral lösning kommer att restnoteras och eventuellt utgå, men vid ett sådant scenario finns generika i form av Alimemazin Evolan och Alimemazin Orifarm orala droppar att tillgå.

Läkemedelskommittén Halland
2020-06-02, uppdaterad 2020-11-16

Publicerad: 2020-06-03

Senast ändrad: