Direkt till innehållet

Längre restnotering för Theralen tabletter 5 mg

Företaget Sanofi har meddelat att Theralen (alimemazin) tabletter 5 mg kommer att beröras av en längre restsituation med start i juli 2020. Detta till följd av att företaget har sett en minskad användning av Theralen globalt, och därmed minskat produktionen. Sanofi har samtidigt varnat för att de framöver kan komma att upphöra helt med produktionen av Theralen.

Det finns inga utbytbara generiska preparat tillgängliga för tablett Theralen 5 mg.

Tillgängliga beredningsformer/styrkor av alimemazin:
– Kapsel Alimemazin Evolan 20 mg. Går ej att dela.

– Orala droppar Theralen/Alimemazin 40 mg/ml.
• 1 droppe oral lösning i den medföljande droppipetten motsvarar 1 mg alimemazin
• 0,25 ml oral lösning motsvarar 10 mg alimemazin.
• Varje flaska (oavsett tillverkare) innehåller 50 ml oral lösning.
Se vidare doseringsinfo i FASS.

På sikt har Sanofi varnat för att även Theralen oral lösning kommer att restnoteras och eventuellt utgå.

Läkemedelskommittén Halland
2020-06-02

Publicerad: 2020-06-03

Senast ändrad: