Direkt till innehållet

Lifecare – Gemensamma tidboken flyttad till Teams

Nu är den Gemensamma tidboken i Lifecare flyttad från Google Drive till Teams. Därmed försvinner även de problem med åtkomst som uppkom i samband med nedstängningen av Google Drive.

Den nya tidboken har samma utseende och funktionalitet som den gamla och används på samma sätt. Länk till den nya tidboken finns i Lifecare under avsnittet med länkar eller direkt via länken:

Lifecare – Gemensamma tidboken

Vid frågor och problem kontakta Servicedesk via ärende eller telefon 010-476 19 00.

Kontakt: Anna Thelin

 

Publicerad: 2021-01-20

Senast ändrad: