Direkt till innehållet

Motverka omotiverad hamstring av receptläkemedel!

Nyheten uppdaterad 2020-03-19

Vi får signaler från apotek och vårdenheter om att patienter hamstrar även receptbelagda läkemedel. Vi vill därför gå ut med följande information till förskrivare och annan vårdpersonal som tar emot receptönskemål från patienter:

  • Skriv inga extra recept, utöver det som är motiverat sett till patientens behandling.
  • I nuläget ser vi ingen läkemedelsbrist till följd av coronaläget, däremot svårigheter för läkemedelsgrossisterna att med sina ordinarie leveranser till apotek möta den plötsliga ökningen i efterfrågan på receptbelagda och receptfria läkemedel hos apoteken.

Se även nyhet från Läkemedelsverket 2020-03-19 där man uppmanar apoteken att begränsa uttag av receptbelagda läkemedel till tre månaders behov.

 

Ni når oss som vanligt via lakemedelskommitten@regionhalland.se vid frågor.

 

Läkemedelskommittén Halland
2020-03-18

 

För dig som vill läsa lite mer
– Läkemedelsgrossisterna, som levererar ut läkemedel till de olika apoteken, rapporterar att de har ett bra inflöde till sina lager, man märker inte av restnoteringar eller leveransproblem från utlandet. Däremot har grossisterna svårt att matcha den ökade efterfrågan som uppstått på apoteken. Jämför situationen med toalettpapper och basvaror ute i handeln. Om många patienter bunkrar läkemedel för längre tid finns ju risk för att brist uppstår. Risken är också att patienter köper på sig läkemedel som hinner gå ut innan de hunnit användas.

– Från apotekshåll rapporteras att patienter hämtar ut receptbelagda läkemedel utöver vad som är motiverat. Det finns patienter som hämtar ut två uttag extra eller mer. Detta innebär alltså att patienten hämtar ut receptläkemedel utanför förmånen/utanför högkostnadsskyddet, och tar hela läkemedelskostnaden själv. Att patienter hämtar ut uttag utanför förmånen kan vi med dagens regelverk inte stoppa, men som vårdgivare bör vi motverka att omotiverad hamstring sker inom förmånen.

– Läkemedelsverket, SKR, landets regioner, landets läkemedelskommittéer och andra instanser samarbetar för att kartlägga och förutse eventuella problem med läkemedelstillgången, för att på ett så tidigt stadium som möjligt kunna agera och informera.

Publicerad: 2020-03-18

Senast ändrad: