Direkt till innehållet

Ny vägledning om allergibedömning inför vaccination

Nu finns ett nytt stöd för dig som bedömer patienter med allergi inför vaccination. Allergologerna på Hallands sjukhus har arbetat fram förtydliganden och lokala anpassningar av den nationella vägledningen från Svensk förening för allergologi (SFFA). Det innebär att den nationella riktlinjen från SFFA ersätts av denna halländska rutin. Avsnittet om anafylaxi har uppdaterats i den övergripande rutinen för covid-19-vaccination som du hittar här: https://styrdadokument.regionhalland.se/doc/8E41FB71-5149-4258-8992-BAAD24F31B16. Hela vägledningen finns också som en bilaga i samma dokument.

Här finns en FAQ – Vad gäller vid allergi inför vaccination mot covid-19

Utbildning – webinarium – vaccination mot covid-19 vid allergi
Torsdagen den 15 april kl. 12.10 hålls ett webinarium kring vaccination mot covid-19 och allergi. Vad innebär de riktlinjerna som finns gällande vaccination mot covid-19 och allergi? Vilka patienter ska vaccineras var? När ska remiss skrivas för vaccination inom specialistvården? Föredragshållare är allergologerna vid Hallands sjukhus.

Webinariet riktar sig till läkare inom primärvården men ordinerande ssk/dsk och rådgivande ssk/dsk är välkomna att delta.
Anmälan sker via kompetensportalen:
För interna användare: Covid-19 vaccination i närsjukvården (luvit.se)
För externa användare: Covid-19 vaccination i närsjukvården (luvit.se)

Om du har problem med anmälan hör av dig till Helena.Nilsson@regionhalland.se

Ställ en fråga: inför webinariet önskar allergologerna att få in de frågor som finns hos primärvården gällande allergi och covid-19. Maila in frågor till Ingemo.Arnesdotter@regionhalland.se senast 12 april.

Publicerad: 2021-04-08

Senast ändrad: