Direkt till innehållet

Ny version av e-tjänsten Journalen

Den 5 december driftsätts en ny version av e-tjänsten Journalen. I samband med det levererar Inera ny funktionalitet som ger invånaren möjlighet att se sina journalspärrar från Nationell Spärrtjänst. Det som kommer att visas är:

  • Vilken vårdgivare/vårdenhet som spärren är satt på
  • Eventuell datumintervall för spärren
  • Eventuella undantag för läkemedelsinformation i NPÖ
  • Eventuell tillfällig hävning av spärren

För detaljer se bifogat dokument.
Bilder visa spärrar i Journalen_181203.doc

I Region Halland är det Journalservice som på invånarens begäran lägger journalspärrar. Eventuella frågor från invånaren kan hänvisas till dem:

Journalservice: Tfn 010-467 19 47. Telefonsvarare: Lämna namn och telefonnummer så ringer de tillbaka.

Se även:
Information om journalspärr på 1177
Rutin: Journalspärr – VAS och NPÖ

Publicerad: 2018-12-04

Senast ändrad: