Direkt till innehållet

Nytt beslut om ekonomisk ersättning för riskgrupper

-och till anhöriga som till viss del arbetar som personlig assistent eller har närståendepenning för att vårda någon i riskgrupp

Regeringen beslutade den 25 juni 2020 om tillfälliga bestämmelser för en ny ersättning för personer (anställda, egna företagare och behovsanställda med inbokade arbetspass) som tillhör riskgrupper enligt Socialstyrelsen, som helt eller delvis avstår från förvärvsarbete för att undvika att smittas av covid-19.

Det krävs ett läkarintyg som styrker att personen tillhör någon av riskgrupperna för covid-19. Ersättning lämnas med som mest 804 kronor per dag under 90 dagar. Förordningsändringen träder i kraft den 1 juli 2020 och gäller till 30 september 2020. Regeringen har också beslutat om att smittbärarpenning kan lämnas till anhöriga som arbetar som personlig assistent eller uppbär närståendepenning för vård av närstående i samma hushåll och som utöver det även arbetar med annat.

Enligt Försäkringskassan finns inget krav på någon sjukpenninggrundande inkomst för att kunna få rätt till ersättningarna och möjligheten att ansöka om ersättningarna öppnar 24 augusti 2020, handläggningstiden kommer vara förlängd till en början.

Det är ännu inte klart vad intyget som vården ska lämna behöver innehålla. Hälso- och sjukvården kommer därför tillsvidare behöva hänvisa patienter att återkomma med önskan om läkarintyg. Regionkontoret återkommer så snart mer besked finns att ge.

Regeringen beslutade även att föräldrar till barn som varit allvarligt sjuka och därför behöver skyddas så de inte insjuknar i covid-19 kan få förebyggande ersättning för vård av barn om de behöver avstå från att arbeta. Ett barn bedöms vara allvarligt sjukt när det finns en påtaglig fara för barnets liv eller om barnet efter eller i direkt anslutning till ett livshotande tillstånd får behandling mot sin sjukdom och det finns fara för barnets liv utan denna behandling.

Förebyggande ersättning för vård av barn kan sökas från och med 1 juli 2020 och som längst till och med 30 september 2020.

Hälso- och sjukvården kommer via läkare behöva bedöma och skriva läkarutlåtande Blankett FK 7436 där det framgår att barnet behöver skyddas från smitta av covid-19.

För mer info hänvisar vi i första hand till Försäkringskassan där uppdatering sker löpande:

Försäkringskassan, coronaviruset

Kontaktperson Region Halland : frida.lindh@regionhalland.se

Publicerad: 2020-07-02

Senast ändrad: