Direkt till innehållet

Nytt kunskapsstöd för postcovid

Socialstyrelsen har tagit fram ett nationellt kunskapsstöd om vård för patienter med postcovid. Det vill säga vård för patienter som har haft covid-19 och upplever kvarvarande besvär.

Kunskapsstödet vänder sig både till den som fördelar resurser och beslutar om vårdens innehåll och till den som möter patienter på olika nivåer i hälso- och sjukvården (även den kommunala hälso- och sjukvården).

Beslutsfattare får bland annat stöd för att samverka med andra aktörer så att patienterna får vård av personal med rätt kompetens på rätt nivå. Kunskapsstödet ger vägledning i att välja lämpliga insatser vid olika symtom och vilken information som kan ges om postcovid. Rekommendation ges också om att bygga kunskap och hur vården kan följas upp systematiskt.

Här hittar du kunskapsstödet

Publicerad: 2021-04-22

Senast ändrad: