Direkt till innehållet

Nytt SmiNet från 6 september

Den 6 september ersätts nuvarande SmiNet av en ny systemversion (SmiNet 3). Det nya systemet kommer göra det enklare och snabbare för vårdenheter att anmäla smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen. I det nya systemet sker inloggningen med SITHS e-legitimation i första hand. Den som saknar SITHS idag vänder sig redan nu till sin lokala SITHS-organisation för att få denna e-legitimation. Inloggning sker på https://sminet3-prod.sminet.sjunet.org (via Sjunet) alternativt via https://sminet3-prod.sminet.se (via internet).

SmiNet 3 kommer fortsatt enbart vara öppet för anmälningar 8-16.30, må-fre.

En annan nyhet i det nya systemet är att paragrafanmälan kan göras via webbformulär istället för på papper, om man loggar in med SITHS. Möjligheten att göra paragrafanmälan via papper kommer dock att finnas kvar. Den vårdenhet som inte kan använda SITHS vänder sig redan nu till Smittskydd Halland på telefon 035-131607.

SmiNet 3 hämtar kontaktuppgifter från nationella HSA-katalogen. I Region Halland använder vi Hallandskatalogen för att skriva in dessa uppgifter i HSA-katalogen.
Exempelvis kommer läkarens namn samt eventuellt telefonnummer hämtas automatiskt, och den som är tilldelad ett vårdmedarbetaruppdrag i Hallandskatalogen får vårdenhetens kontaktuppgifter förifyllda i SmiNet. Om dessa uppgifter är fel eller behöver kompletteras i SmiNet hanteras detta i Hallandskatalogen av verksamhetens egen kataloguppdaterare. Vid frågor kring kataloguppdaterare och befintliga vårdenheter i Hallandskatalogen kontaktas HAK-ansvarig i respektive förvaltning: https://vardgivare.regionhalland.se/tjanster-it-stod/it-stod-och-system/hallandskatalogen/kontakta-hak-ansvarig/

Publicerad: 2021-08-31

Senast ändrad: