Direkt till innehållet

Obduktion av avliden med prionsjukdom

Laboratoriet informerar -Klinisk Patologi 191212

Obduktion av avlidna med misstänkt eller konstaterad prionsjukdom sker inte på obduktionsavdelningen i Halmstad utan alltid på obduktionsavdelningen, Klinisk patologi i Lund. Detta då Lund har en riskobduktionssal med tillhörande prionlab. Obduktion sker efter överenskommelse. Kontakta alltid neuropatolog innan.

För ytterligare information om tillvägagångssättet, se analysförteckningen Avliden obduktion vid misstänkt/konstaterad prionsjukdom.

Vid frågor kontakta:
Åsa Fred
asa.fred@regionhalland.se
131880

Publicerad: 2019-12-12

Senast ändrad: