Direkt till innehållet

Önskemål om utbildningar ht 2020 och vt 2021 från Hjälpmedelscentrum

Här ges möjligheten för er förskrivare/chefer att komma med önskemål kring utbildningar och föreläsningar som ni vill att Hjälpmedelscentrum ska arrangera. Exempel på utbildning kan vara repetitionsutbildning i websesam, temadag eller produktutbildning.

Formuläret är öppet 1-31 mars. Därefter kommer vi att sammanställa önskemålen och ta kontakt med er. Vårt utbildningsår sträcker sig från september till maj. Utbildningskatalogen för ht 2020 och vt 2021 publiceras 1 juni. Fyll i formuläret senast den 31 mars.

Publicerad: 2020-02-27

Senast ändrad: