Direkt till innehållet

Region Halland följer utvecklingen när det gäller coronaviruset

Smittskydd Halland har upprättat rutiner för att kunna ta emot misstänkta fall på ett adekvat sätt, man följer också läget internationellt samt har tät kontakt med Folkhälsomyndigheten och andra smittskydd.

Folkhälsomyndigheten bedömer risken för att smittan ska spridas i det svenska samhället som mycket låg, men det går inte att utesluta att enstaka fall upptäcks i landet.

-Vi följer därför noga händelseutvecklingen och är förberedda att följa Folkhälsomyndighetens handläggningsrekommendationer om något misstänkt fall skulle dyka upp, säger smittskyddsläkare Anders Enocksson.

Mer information:

Folkhälsomyndighetens handläggningsrekommendationer

Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt informationen i frågan, se utbrottsinformation och frågor och svar.

Publicerad: 2020-01-24

Senast ändrad: