Direkt till innehållet

Rekordstort intresse för vaccinering mot säsongsinfluensan hos de prioriterade grupperna.

Intresset för influensavaccination i de prioriterade grupperna har varit rekordstort och vaccinationen har kunnat genomföras på ett tryggt sätt.

I dagsläget är vaccindoserna på väg att ta slut, en vaccinbrist som är internationell. Planen var att erbjuda icke riskgrupper vaccination från den 1 december men detta är inte längre möjligt utifrån tillgången på vaccin. I nuläget är det därför viktigt att återstående doser används till prioriterade grupper.

– Det är en stor prestation att på kort tid lyckas vaccinera så många personer. Till följd av att de prioriterade grupperna har fått gå först har vi också lyckats med att inrikta vaccinationen på de som har störst behov i mycket högre utsträckning än tidigare, säger Anders Åkvist, chefläkare i Region Halland.

Den höga vaccinationsgraden innebär att det är ännu fler i befolkningen som i år har skydd mot säsongsinfluensan. Förra året vaccinerades cirka 50 000 personer totalt i Halland. Inför årets säsongsinfluensa upphandlade Region Halland 65 000 doser.

– Det har inte gått att göra som man brukar men trots det har vårdcentralerna vaccinerat tryggt mitt under en pandemi. Tack vare det har hela den halländska befolkningen ett mycket gott skydd mot influensan i år, säger Maria Löfgren, biträdande smittskyddsläkare.

Fördelning av återstående doser
I nuläget är det därför viktigt att återstående doser används till prioriterade grupper, alla som önskar kommer inte kunna få vaccination. Doser är reserverade för särskilt utsatta grupper inom specialistsjukvård, hemsjukvård och SÄBO.
Ingen allmän vaccination av invånare kommer att ske.

Publicerad: 2020-11-24

Senast ändrad: