Direkt till innehållet

Relifex löslig tablett 1 g försvinner

Meda/Mylan meddelar att företaget inte längre kommer att tillhandahålla Relifex (nabumeton) löslig tablett 1 g. Förpackningsstorleken 100 st har redan tagit slut hos läkemedelsleverantören och förpackningsstorleken 20 st förväntas försvinna inom de närmaste veckorna.

Relifex filmdragerad tablett 500 mg och 1 g berörs inte, utan kommer även fortsättningsvis att finnas tillgängliga.

Läkemedelskommittén Halland 2020-06-05

Publicerad: 2020-06-08

Senast ändrad: