Direkt till innehållet

Restnotering för Minirin och Octostim nässpray/näsdroppar

Till följd av en global indragning i juli är följande läkemedel innehållande desmopressin restnoterade:

  • Minirin nässpray 0,1 mg/ml
  • Octostim nässpray 150 µg/dos

Restnoteringarna beräknas pågå minst till april 2022 och beror på att vissa flaskor kan innehålla för liten volym och en felaktig mängd desmopressin.

Samtidigt har även en restsituation uppstått för Minirin näsdroppar 0,1 mg/ml, som enligt senaste uppgifter också beräknas pågå till april 2022.

I nuläget meddelar företaget att Minirin nässpray 0,025 mg/ml fortsatt är tillgänglig, men vid ökad förskrivning finns risk att även denna styrka blir restnoterad.

De registrerade indikationerna för Minirin näsdroppar och nässpray är central diabetes insipidus och testning av njurens förmåga att koncentrera urin. Till skillnad från tabletter och munsönderfallande tabletter med desmopressin saknas indikationerna enures och nattlig polyuri.

Octostim har ett helt annat användningsområde och används terapeutiskt för kontroll av mindre blödning samt som blödningsprofylax vid hemofili. Alternativet som finns att tillgå är injektionsvätska Octostim 15 µg/ml, som fortsatt är tillgänglig.

För indikationerna enures och central diabetes insipidus är tablett desmopressin (Nocutil) förstahandsalternativ. Vid sväljningssvårigheter finns munsönderfallande tablett desmopressin (Minirin), som dock har en högre kostnadsbild än tabletter. För indikation nattlig polyuri finns även alternativet munsönderfallande tablett Nocdurna. Dessa preparat är fortsatt tillgängliga.

Observera att även om det går att byta mellan olika formuleringar (nässpray/näsdroppar/tabletter/munsönderfallande tabletter) så kan inte de doser som används vid administration via näsan konverteras direkt till motsvarande dos för peroral administration. Detta eftersom upptaget av läkemedlet skiljer sig åt mellan nässlemhinna, munslemhinna och mage. Enligt rekommendation från Janusinfo (Region Stockholm) kan man vid byte av formulering börja med ungefär samma dos desmopressin och informera patienten att observera tecken både på undersubstitution (törst, polyuri och viktminskning) och översubstitution (huvudvärk, svullnad och viktökning). Det rekommenderas även att eventuellt följa vätskebalansen med blodprover.

Läkemedelskommittén Halland 2020-08-21, uppdaterad med nya besked om restnoteringen längd 2020-09-14

lakemedelskommitten@regionhalland.se

 

Publicerad: 2020-08-28

Senast ändrad: