Direkt till innehållet

Restsituation Isoptin Retard 120 mg

Isoptin Retard (verapamil) depottablett 120 mg är restnoterad till minst mitten av september. Det finns inga utbytbara alternativ tillgängliga.

Isoptin Retard finns däremot tillgängligt i styrkorna 180 mg och 240 mg. Depottablett 240 mg har en brytskåra, men denna är endast till för att underlätta sväljandet och det går därmed inte att garantera att det är lika mycket aktiv substans i de båda halvorna.

Isoptin finns i  även tillgängligt i tablettform, 40 mg och 80 mg. Observera dock att detta inte är en depotberedning och att tabletten därmed bör doseras tre gånger dagligen istället för 1-2 gånger dagligen som Isoptin Retard.

Dospatienter bör inte påverkas av restnoteringen för Isoptin Retard, förutsatt att bristsituationen inte varar längre än prognostiserat.

 

Läkemedelskommittén Halland 2020-08-24

lakemedelskommitten@regionhalland.se

Publicerad: 2020-08-24

Senast ändrad: