Direkt till innehållet

Reviderad låneförbindelse för hjälpmedel

Hjälpmedelscentrum har reviderat låneförbindelsen som skrivs på av låntagaren vid utlämnandet av hjälpmedel.

Förändringarna består av förtydliganden om vad som gäller vid, till exempel, resa, försäkringar, reparation, flytt och skötsel.

Det är särskilt viktigt att låntagaren har skrivit på och fått information om sitt ansvar vid förskrivning av elrullstolar och hjälpmedel som har ett ekonomiskt högt värde. Vi rekommenderar att om möjligt även be de som redan har hjälpmedel idag att skriva på den nya låneförbindelsen.

Publicerad: 2020-02-03

Senast ändrad: