Direkt till innehållet

Risk för felaktiga bedömningar av allergianalyser från Lund

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 201105

Allergianalyser som ej kan beställas i VAS skickas för analys till Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, KIT, i Lund. Svaren läggs efter att de kommit från Lund in i VAS av personal på Klinisk kemi i Halmstad. Originalsvaret från Lund scannas till e-arkivet.

201104 meddelade KIT att specifika IgE som de svarat ut mellan 201026 och 201102 felaktigt kan ha bedömts som negativa mellan 0,1-0,35 kU/L eftersom de i samband med överföring av data till ny svarsdatabas råkat ange ej aktuella bedömningar (positivt och negativt) baserat på det tidigare referensintervallet på <0,35 kU/L istället för <0,1 kU/L.

Vad betyder detta för beställare? Själva resultatet i kU/L är korrekt. Det är också detta som kan ses i VAS. Däremot kan bedömningen vara fel i e-arkivet, dvs resultatet i kU/L är korrekt men de kan felaktigt ha bedömts som negativa mellan 0,1 kU/L och 0,35 kU/L under den aktuella svarsperioden.

För att komma till meddelandet från KIT var god se följande länk:
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/nyheter/nyheter/felaktiga-allerigisvar/

 

Vid frågor kontakta:
Specialistläkare Annika Strand
Annika.Strand@regionhalland.se
Tfn 035-13 18 12

Publicerad: 2020-11-05

Senast ändrad: